Ocena brak

BLASK

Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012

 

BLASK Ic. claritas

estet. Jedna z obiektywnych właściwo­ści —> piękna (1) w ujęciu Tomasza z Akwi­nu, obok —»proporcjonalności (1) i zupeł­ności (-> całkowitość); używa się również w tym znaczeniu zamiast terminu „blask" — terminu -^ „jasność" (1). Blask może się odnosić zarówno do przedmiotów mate­rialnych, jak i duchowych.

Podobne prace

Do góry