Ocena brak

Biznes Plan Salonu Prasowego

Autor /Gerasimus Dodano /18.06.2006

Biznes Plan Salonu Prasowego


I Misja i cele przedsiębiorstwa

Przedmiotem działania firmy jest dostarczenie usług w zakresie sprzedaży prasy, artykułów tytoniowych, słodyczy, chemii gospodarczej, artykułów powszechnego użytku itp.
Celem działania jest świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie aby spełniać najbardziej wygórowane potrzeby klienta, co w konsekwencji wyrażać się będzie generowaniem określonych zysków, które pozwolą na utrzymanie właściciela przedsiębiorstwa i dalszy rozwój firmy.

Kioski praktycznie od początków XX wieku są nieodłącznym elementem „krajobrazu” naszych miast. Po roku 1989, gdy państwowe przedsiębiorstwo „Ruch” straciło monopol na prowadzenie tego typu usług nastąpił gwałtowny wzrost liczby kiosków znajdujących się w prywatnych rękach. Obecnie prawie wszystkie punkty zaopatrzenia detalicznego w prasę, papierosy i artykuły powszechnego użytku są indywidualną działalnością gospodarczą.
W Europie od dłuższego czasu rozwinięciem kiosków stały się salony prasowe, które przedkładają klientom szerszą ofertę, stając się jednocześnie otwarte na różnorakie potrzeby i zainteresowania potencjalnego nabywcy. Moda na salony prasowe kilka latem temu przywędrowała również do Polski. Lokalizowane są głównie w dużych miastach, w ścisłym centrum. W Policach do tej pory nie powstał jeszcze żaden podobny punkt, aczkolwiek silna konkurencja występuje pomiędzy tradycyjnymi kioskami. Salon prasowy ze swoimi wartościowymi atutami, których klasyczne kioski nie mają jest w stanie przyciągnąć klienta, rozwijać się i w konsekwencji zapoczątkować rozwój takich placówek w mniejszych miastach naszego kraju.II FIRMA

1. Forma własności
Firma jest płatnikiem VAT i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Właściciel prowadzi indywidualną działalność gospodarczą.
Właściciel firmy jest bezpośrednim przełożonym pracowników.
Dla prowadzenia danej działalności wymagane są zezwolenia:
- sanitarno-epidemiologiczne;
- służb przeciwpożarowych.

2. Historia firmy
Firma ma dopiero powstać, więc trudno mówić o jej historii. W miejscowości Police nie ma podobnych podmiotów gospodarczych, więc projekt ma szanse powodzenia finansowego.

3. Opis usługi
Obserwacja rynku wykazała, że ludzie wyjątkowo cenią sobie możliwość zakupu prasy i drobnych sprawunków w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dowodem na to jest stały wzrost liczby kiosków, gdzie takich zakupów można dokonać. Salon prasowy stanowi rozszerzenie funkcji kiosku i oprócz możliwości wyboru z szerokiej gamy tytułów prasowych, artykułów tytoniowych, słodyczy itp. pozwala w miłej, spokojnej atmosferze przeglądać interesujące magazyny. Oferta salonu obejmuje również ekspresowe wywoływanie filmów fotograficznych (na podstawie umowy z zakładem fotograficznym) bez konieczności odwiedzania punktu foto.

4. Lokalizacja działalności

Lokal o powierzchni 30 m2 znajdujący się w Policach, przy ul. Przyjaźni, na dużym osiedlu mieszkaniowym, w bezpośrednim sąsiedztwie z supermarketem, bankiem i ciągiem pawilonów handlowych.III USŁUGI

Klientem salonów prasowych jest ludność w szerokim przedziale wiekowym, od kilkuletnich dzieci po osoby starsze, na emeryturze. Pewną grupą klientów są właśnie osoby starsze, przyzwyczajone do robienia sprawunków w pobliżu miejsca zamieszkania, czy nawet zmuszone do tego z uwagi na stan zdrowia; to osoby ceniące sobie indywidualne podejście do kupującego. Również małe dzieci z racji ich wieku dokonują drobnych zakupów np. słodyczy w pobliskich małych sklepikach i kioskach.

Prognoza wielkości popytu w najbliższej przyszłości nie jest satysfakcjonująca, głównie z powodu powolnego, acz stałego uszczuplania się domowych budżetów. Jednak przyszłość nieco dalsza stanowi ogromną szansę dla tej branży. Wpływ na to będzie miał wzrastający poziom wykształcenie ludności Polski, a także zwiększająca się rola informacji i potrzeba tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Salon prasowy to również miejsce, gdzie klient odczuwa, że jest obsługiwany indywidualnie, sprzedawca z biegiem czasu poznaje jego potrzeby i może służyć informacją i poradą – to cecha, która nie pozwala nastawionym na masową klientelę hipermarketom konkurować z salonami prasowymi.
Trzeba również wziąć pod uwagę, że Internet staję się ogromną kopalnią informacji i może mieć wpływ na zmniejszenie się sprzedaży prasy.

Salon prasowy zajmować się będzie głównie usługą sprzedaży określonych grup towarów:
- prasa,
- artykuły tytoniowe;
- słodycze i napoje;
- chemia gospodarcza;
- kosmetyki;
- artykuły szkolne i biurowe;
- bilety na komunikację miejską;
- karty telefoniczne;
- ozdoby do włosów;
- zabawki;
- artykuły powszechnego użytku (baterie, klisze do aparatów, maszynki do golenia, itp.);
- wyroby pończoszane;
- inne.

Oprócz tego salon zamierza prowadzić (zgodnie z umową z zakładem fotograficznym) usługę wywołania filmów fotograficznych, a także umożliwić przegląd prasy codziennej.


IV ANALIZA RYNKU

W Policach nie istnieje obecnie żaden salon prasowy, ale w obrębie powstającego znajduje się osiem kiosków, które stanowią dla firmy konkurencję.

Za substytuty usługi naszej firmy uznać można:
- ofertę sklepów osiedlowych;
- bezpłatną prasę, dostarczaną pocztą do domu;
- Internet.

Analiza konkurencji:
W pobliżu powstającego salonu prasowego znajduje się osiem kiosków, żaden z nich nie jest jednak umiejscowiony w lokalu, lecz są to niewielkie (ok. 6 m2) pawilony, klient musi być obsługiwany z zewnątrz. Mimo tego stanowią one istotną konkurencję, głównie z racji bardzo dogodnego położenia.

Zdolność do zmowy lub wojny cenowej:
Z racji swego rozdrobnienia i braku lidera możliwość zmowy jest bardzo mało prawdopodobna, ale nie można wykluczyć wojny cenowej polegającej na obniżaniu procentowej wielkości marży brutto.

Analiza SWOT

Dodatkowo firma przeprowadzila analize SWOT. To posunięcie pozwolilo na określenie silnych i słabych stron firmy oraz płynące stąd szanse, a jednocześnie na zwrócenie uwagi na zagrożenia pochodzace z otoczenia. Dzieki analizie SWOT będą znane mocne strony, które można później wykorzystać w reklamie i promocji sprzedaży usług, a słabości stworzą bazę zagadnień wymagających powtórnej analizy i poprawy.
SZANSE ZAGROŻENIA
- pozyskanie nowych klientow - rosnące wymagania klientów
- oprawa - konkurencja na rynku
- rozszerzenie asortymentu - lepsza dystrybucja, reklama i wyższe obroty konkurencji
- kompleksowa obsługa klienta - ugruntowana pozycja konkurencji
- nastawienie na stałych klientów
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- nowoczesność i dobra lokalizacja (przy pętli autobusowej) lokalu - firma niezbyt dobrze znana na rynku
- poszerzona oferta usługowo-asortymentowa, - zangażowanie kapitału obcego w początkowym okresie działalności
- przyjazna atmosfera
- możliwość przeglądania prasy przed zakupem

Ważne jest to, że mocne strony naszej firmy mogą być słabymi stronami konkurencji, a jej możliwości mogą stanowić zagrożenie dla naszej firmy. Dlatego należy utrzymywać przewagę nad konkurencją wykorzystując zalety i wady naszej firmy.

V STRATEGIA MARKETINGOWA

W ramach działań marketingowych przewiduje się między innymi:

- planszę reklamową umieszczoną w pobliżu lokalu;
- reklamę w prasie lokalnej;
- darmowe napoje gorące dla osób przeglądających prasę (szczególnie w początkowym okresie działalności);
- upominki okolicznościowe (słodycze dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, prezenty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet itp.)
- tzw. „teczki” dla zapewnienia stałej i pewnej dostawy interesujących tytułów.
- właściwy wystrój i układ przestrzenny, pozwalający stworzyć odpowiednią atmosferę, wraz z dodatkowymi elementami (oświetlenie, kwiaty);
- zaplecze sanitarne (toaleta oraz umywalka) i klimatyzacja;
- stoliki i kanapy dla klientów;
- zestaw stereo wraz z nagłośnieniem i zestawem płyt

VI STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Salon otwarty będzie w godzinach od 6.00 do 20.00 (dni powszednie oraz soboty) oraz od 10.00 do 18.00 (niedziele i niektóre święta). Daje to w sumie 92 godziny tygodniowo i wymaga zatrudnienia dwóch osób - jedna pracująca w dni powszednie i druga pracująca w okresie weekendu (korzystnym wydaję się fakt zatrudnienia studenta). Odpowiednio osoby przepracowywałyby 40 i 20 roboczogodzin tygodniowo. Właściciel przepracowywałby 36 roboczogodziny tygodniowo. Do obowiązków właściciela prócz działalności handlowej, będzie należało między innymi: Prowadzenie księgowości, strategia marketingowa, zaopatrzenie sklepu.


Dni tygodnia: Ilość przepracowanych godzin
WŁAŚCICIEL PRACOWNIK etat PRACOWNIK pół e
Poniedziałek 6 8
Wtorek 6 8
Środa 6 8
Czwartek 6 8
Piątek 6 8
Sobota 6 8
Niedziela 8

VII ANALIZA FINANSOWA

Każda z wymienionych grup towarowych ma inny udział w wydatkach dokonywanych w kiosku (salonie prasowym), różna jest też wysokość procentowa marży brutto, która kształtuje cenę końcową. Poniższa tabela prezentuje udział grup towarowych w wydatkach i nałożoną na nich marżę brutto:

grupa towarowa udział (w %) marża brutto
(w %)
Papierosy 22 13
Prasa 20 20
słodycze i napoje 13 28
bilety komunikacyjne 9 5
art. powszechnego użytku 9 30
Zabawki 7 80
art. szkolne i biurowe 5 45
chemia gospodarcza 4 50
Kosmetyki 4 50
karty telefoniczne 2 10
ozdoby do włosów 1 60
wyroby pończoszane 1 40
Inne 3 25

Suma iloczynów poszczególnych udziałów i marży brutto jest średnią marża brutto (w %) – 0.22*13 + 0.20*20 + 0.13*28 + 0.09*5 + 0.09*30 + 0.07*80 + 0.05*45 + 0.04*50 + 0.04*50 + 0.02*10 + 0.01*60 + 0.01*40 + 0.03*25 = 27,45

Prognoza wielkości sprzedaży

Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętnie klient wydaje w kiosku (salonie prasowym) 8,50 zł. Wielkość sprzedaży zależy od ilości klientów. Z obserwacji wynika, że średnia liczba klientów robiąca zakupy w kiosku (salonie prasowym) kształtuje się następująco:

godziny liczba klientów
6-7 32
7-8 24
8-9 23
9-10 17
10-11 16
11-12 14
12-13 17
13-14 26
14-15 22
15-16 38
16-17 33
17-18 19
18-19 14
19-20 9
Razem 304

Mnożąc liczbę klientów przez średnią kwotę wydatków uzyskujemy wartość przychodu dziennego – 304 * 8,50 = 2584 zł. Kwota ta będzie mniejsza o ok. 50% w wypadku niedziel i świąt. Tygodniowo więc możemy liczyć na obrót rzędu 72352 zł. Szczególnie jednak w początkowym okresie działalności bezpiecznym się wydaje przeszacowanie wielkości przychodów o 10% - wielkość ta więc wyniesie 65117 zł.

VIII BILANS w załączniku

Podobne prace

Do góry