Ocena brak

Biznes plan i jego funkcje

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Biznes plan ma służyć przezwyciężaniu fikcji planowania, pasywnego charakteru planowania, ma być podstawą do wzmożenia określonych przedsięwzięć i działań mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Biznes plan jest potrzebny przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, przed połączeniem kapitału z innym przedsiębiorstwem, przed sprzedażą określonej części przedsiębiorstwa, przed zaciągnięciem kredytu.

Funkcje biznes planu:

1. Funkcja zewnętrzna – polegają na tym ,żeby przy pomocy biznes planu publicznie zaprezentować przedsiębiorstwo i pozyskać dla niego nową klientelę; 2. Funkcja wewnętrznaorganizowanie przedsięwzięć w obrębie przedsiębiorstwa w celu poprawienia kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Zakres merytoryczny biznes planu:

1. Streszczenie biznes planu; 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa, podaje się w niej życiorys przedsiębiorstwa tzn. Status prawny, formę prawno-organizacyjną, stosunki własnościowe, wielkość przedsiębiorstwa, majątek i strukturę przedsiębiorstwa, kondycję finansową, dobrą historię; 3. Opis produktów, technologii, cechy wyróżniające na rynku, koszty, rentowność, atrakcyjność jakościowa, zgodność z normami jakościowymi, opis sfery według B+R (badań i rozwoju); 4. Opis procesu technologicznego ( majątek produkcyjny, zdolności produkcyjne, system organizacji produkcji, luka technologiczna, uzbrojenie edukacyjne, poziom zapasów); 5. Sprzedaż i marketing; segment rynku opanowany przez przedsiębiorstwo, lokalizacja klienteli, sposoby sprzedaży, formy promocji, reklamy i konkurowania na rynku; 6. Zarządzanie i potencjał kadrowy; struktura i organizacyjna przedsiębiorstwa, system decyzyjny, postawy pracowników, kwalifikacje i system oceniania pracowników, systemy motywacyjne; 7. Analiza finansowa; stan zadłużenia, potrzeby finansowe, podstawowe wskaźniki finansowe szczególnie wskaźnik rentowności; 8. Ryzyko i opłacalność przedsięwzięć; 9. Szczegółowy harmonogram działań, gdzie są sprecyzowane zadania, środki, sposoby, terminy i osoby odpowiedzialne.

Typowa struktura biznes planu:

5% krótka prezentacja przedsiębiorstwa

15% analiza otoczenia przedsiębiorstwa

15% analiza organizacyjna i finansowa przedsiębiorstwa

30% zamierzenia strategiczne

30% plan działania

5% konkluzje końcowe

Przedsiębiorstwo musi stosować marketing.

Marketing to działalność przedsiębiorstwa mająca na celu poznanie przyszłej struktury popytu, zaspokajanie go poprzez kreowanie przez przedsiębiorstwo podaży, dokładne informowanie nabywców o produktach, dostarczanie produktów i usług o odpowiedniej jakości, w odpowiednim miejscu i czasie.

Marketing to działalność przedsiębiorstwa w układzie przedsiębiorstwo- konsument, przedsiębiorstwo- nabywca. Punktem wyjścia marketingu jest klient i jego potrzeby.

Marketing wymaga:

1. Stosowania określonych technik i sposobów zbierania informacji o towarze, rynku, stosunku klienta do towaru; 2. Stosowania technik analitycznych, które służą do oceny informacji o klienteli i rynku; 3. Konieczność stosowania odpowiednich technik i sposobów oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek i klientelę.

Typowe grupy czynności działań marketingowych:

1. Analiza rynku czyli studia nad rozmiarami rynku, lokalizacją i jego cechami; 2. Analiza sprzedaży, trendy sprzedaży, kanały dystrybucji, rentowność sprzedaży; 3. Analiza szczegółowa konsumentów- postawy, reakcje, preferencje; 4. Badanie reklamy, jak reklamować, jak zapewnić racjonalność decyzji w reklamie, jakie formy reklamy stosować.

Marketing obejmuje nastepujące fazy działalności: dokładna analiza otoczenia; identyfikacja celów strategicznych poprzez dokładne rozeznanie cech klienteli (płeć, wiek, dochód, stan rodzinny, pochodzenie, wykształcenie, zawód); segmentacja rynku; formułowanie marketingu mix – obejmuje on 4 elementy (produkt, miejsce, promocja, cena).

 

Podobne prace

Do góry