Ocena brak

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Kępy Oksywskiej

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

Na Kępie Oksywskiej mieściło się dowództwo floty, koszary, magazyny i warsztaty, stanowiska baterii nadbrzeżnej i artylerii plot. 1928-39 gł. baza floty pol. wraz z portem woj. Oksywie, stanowiącym pn. część portu gdyńskiego. Latem 1939 po przeniesieniu gł. bazy floty na Hel Kępę Oksywską podporządkowano dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. S. Dąbkowi.1 IX oddziały Ląd. Obrony Wybrzeża (ok. 14 700 ludzi na wysuniętych pozycjach, na K.O. i w rej. Gdyni) zostały zaatakowane przez korpus gen. L. Kaupischa i zgrupowanie gen. F. Eberhardta. Niemcy dysponowali 3-krotną przewagą w ludziach, 4-krotną w broni masz., 9-krotną w artylerii.

1-9 IX oddziały pol. na K.O. broniły się przed atakami lotnictwa niem. i ostrzałem pancernika Schleswig-Holstein oraz zwalczały okręty niem., które próbowały trałować Zat. Gdańską. 10 IX Niemcy rozpoczęli ataki ląd. Tego dnia, po upadku Redy, przedostały się na K.O resztki 1 mor. pułku strzelców (ok. 1000 ludzi) i 140 ludzi z rozbitego 5 baonu ON. 11 IX wszystkie oddziały na K.O. płk Dąbek podporządkował dowódcy Mor. Brygady ON ppłk. S.Brodowskiemu. l2 IX Niemcy przeprowadzili generalny szturm, wsparty lotnictwem oraz artylerią ląd. i okrętową; na pn.-wsch. krańcu K.O. włamali się w pozycje pol. obrony i opanowali wieś Mosty; na pn. i zach. skraju oddziały niem. 207 DP przełamały obronę pol. w rej. Kazimierza i Dębowej Góry.

W sytuacji zagrożenia całej K.O. płk Dąbek podjął decyzję wycofania oddziałów z przedpoli Gdyni. l3 IX przeszedł na K.O 2 mor. pułk strzelców oraz kompanie Czerwonych Kosy-nierów.Wzmocnione siły (łącznie ok. 7500 żołnierzy) podzielono na 4 zgrupowania (dcy: ppłk K. Prusz-kowski, ppłk J. Szpunar, mjr A. Jabłonowski, ppłk M Sołodkowski). Przez cały dzień i w nocy na 14 IX oddziały pol. bezskutecznie usiłowały wyprzeć Niemców z zajętych przyczółków. Linia pol. obrony zmniejszyła się ze 130 do 25 km, obszar obrony zajmował mniej niż 50 km2. Płaski i pozbawiony lasów teren ułatwiał Niemcom

ostrzał. 14 IX, po zajęciu Gdyni, Niemcy całkowicie okrążyli K.O. od strony lądu i zablokowali od strony morza. 17 IX rozpoczęli generalny szturm. Obrońcy (ok. 2000 żołnierzy) zepchnięci zostali na pd.-wsch. skrawek K.O. (dł. 5 km i szer. 1-2 km). 19 IX Niemcy (ok. 8000 żołnierzy wspartych artylerią ląd., mor. i lotnictwem) przerwali w kilku miejscach pol. obronę. Okrążone grupy pol. żołnierzy prowadziły walkę. W ataku na wieś Stare Obłuże poległ ppłk Sołodkowski; ostatnią na K.O. walkę i ostatnią w swoim życiu stoczył płk Dąbek z grupą oficerów i żołnierzy w Babim Dole.

Straty pol.: ok. 1500-2000 poległych, ok. 3000-3500 rannych i zaginionych. Za pomoc udzieloną walczącym żołnierzom Niemcy wymordowali w lasach pod Piaśnicą tysiące mieszkańców Gdyni, K.O. i okolic; również wielu żołnierzy, zwłaszcza z oddziałów ochotniczych.

Podobne prace

Do góry