Ocena brak

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

5 IX 1939 Piotrków Trybunalski - rejon ciężkich walk oddziałów 19 DP (dca gen. bryg. J. Kwaciszewski) z niem. 1 DPanc. W kierunku Piotrkowa Trybunalskiego leżącego w rejonie koncentracji armii odwodowej "Prusy" (dca gen. dyw. S. Dąb-Biernacki) maszerowała niem. 1 DPanc (gen. R. Schmidt) z 16 KPanc, który dokonał wyłomu w rej. Częstochowy. Opanowanie przez Niemców Piotrkowa Trybunalskiego groziło przerwaniem koncentracji armii. Jednostki armii "Prusy" (19 i 29 DP oraz Wileńska BK) otrzymały rozkaz szybkiego marszu w rej. Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. 19 DP zorganizowała obronę miasta; 86 pp zajął pozycję na przedpolu Piotrkowa, a 85 pp przedłużył ją w kierunku pn.-wsch.; odwodowy 77 pp (wzmocniony baonem 86 pp) wraz z Wileńską BK miał wykonać kontratak na skrzydła niem. dywizji.

5 IX ok. godz. 10, po lotniczym i artyleryjskim przygotowaniu, niem. 1 DPanc podjęła próbę zdobycia Piotrkowa, a o godz. 14 następną (natarcie gł. sił 1 DPanc wsparte było zmasowanym ogniem artylerii i lotnictwa). 86 pp, stopniowo ustępując, oczekiwał bezskutecznie na przeciwuderzenie odwodu; walki toczyły się na ulicach Piotrkowa trybunalskiego. Wieczorem oddziały pol. wycofały się z dużymi stratami.Pod Tomaszowem Mazowieckim 5-6 IX 1939 walkę toczyła 13 DP (dca płk W. Kaliński) z niem. 16 KPanc.

Po przełamaniu obrony pol. w rej. Piotrkowa Trybunalskiego 16 KPanc skierował się przez Tomaszów Maz. na Warszawę.5 IX wieczorem niem. oddziały rozp. dotarły pod Będków, gdzie broniły się wysunięte oddziały 13 DP. 6 IX 16 KPanc (1 i 4 DPanc) rozpoczął natarcie na całym froncie. Wieczorem przeniknąwszy przez luki w obronie pol. Niemcy wdarli się do Tomaszowa Maz.Zagrożona okrążeniem 13 DP wycofała się, w toku walk poniosła ciężkie straty.

Podobne prace

Do góry