Ocena brak

Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów ograniczało się do zaobserwo-wania peryskopu i ewentualnego ostrzału artyleryjskiego.

Pod koniec wojny wprowadzono do użytku szumonamierniki wykrywające zanurzo-ny okręt podwodny. Urządzenie to nie było jednak doskonałe, gdyż podawało tylko namiar w jakim okręt się znajdował, a nie jego odległość. Z tego powodu metoda wykrywania i niszczenia okrętów podwodnych z pomocą szumonamiernika wymagała użycia co najmniej trzech okrętów. W końcowym okresie wojny wprowadzono również bomby głębinowe umożliwiające atak na zanurzony okręt podwodny.

Podobne prace

Do góry