Ocena brak

BIRMAŃSKA KAMPANIA 1943-1945 (woj­na Chinditów).

Autor /barbarah Dodano /30.07.2012

Na początku 1942 Japoń-czyci dokonali inwazji i zajęli Birmę (patrz światowa wojna ii 1939-1945). Odcięli Drogę Birmańską, kluczowy i jedyny szlak z półno­cnej Birmy do Chin. Brytyjski generał Orde Charles Wingate (1903-1944) wyszkolił od­dział składający się z Brytyjczyków, Gur-khów i Birmańczyków w technice walki w dżungli; żołnierze ci zyskali później przydomek „szturmowcy Wingate'a" lub „Chindici". W 1943 oddział atakował lotnis­ka japońskie i węzły komunikacyjne. Działa­niami wojennymi przeciwko Japończykom w Birmie kierował generał USA Joseph „Kwaśny Joe" Stilwell (1883-1946), dowód­ca amerykański teatru działań wojennych na styku Chiny-Birma-Indie. Stilwell uczył chińskie wojska w Indiach i południowych Chinach zachodnich sposobów walki. W grudniu 1943 połączona armia amerykan -sko-chińska wyruszyła, by odbić Birmę rozwijając ofensywę z północy; po drodze żołnierze musieli pokonać niedostępne góry, gęstą dżunglę, przeprawiać się przez rwące rzeki i walczyć z doświadczonymi wojskami japońskimi. W lutym 1944 do armii przyłą­czyło się 3000 ochotników zwerbowanych przez adiutanta Stilwella, Franka Dowa Merrilla (1903-1955), wyszkolonych w akc­jach na głębokich tyłach przeciwnika; ocho­tników przezwano „rabusie Merrilla". Po niewiarygodnych trudach Amerykanie i Chińczycy zdobyli lotnisko pod Myitkyina w północnej Birmie (17-18 maja 1944), co umożliwiło sprzymierzonym transport lu­dzi, sprzętu i żywności drogą lotniczą. Samo miasto Myitkyina Japończycy poddali dopie­ro 3 sierpnia 1944 po ciężkich walkach. W tym samym czasie Chiński Korpus Eks­pedycyjny walczył z Japończykami w Lun--ling wzdłuż Drogi Birmańskiej. Krwawa Bitwa o Drogę" ciągnęła się przez cały 1944 i część 1945; w końcu sprzymierzeni wyzwo­lili 400 gmin i Droga była wolna. Było to jedyne zwycięstwo Chińczyków nad Japoń­czykami w ciągu ośmiu lat wojny.

Podobne prace

Do góry