Ocena brak

BIRKOWSKI FABIAN

Autor /jotek Dodano /12.02.2012

BIRKOWSKI FABIAN, ur. 1566 we Lwowie, zm. 9 XII 1636
w Krakowie, kaznodzieja, pisarz religijny. Studiował, a nast.
wykładał literaturę rzym. i gr. w Akad. Krakowskiej. Od 1596
aominikanin, 1611-34 był kaznodzieją nadw. (po P. Skardze)
Zygmunta III i Władysława IV; brał udział w wyprawach
1617-18 i 1621 jako kaznodzieja obozowy. W zakonie pełnił
szereg odpowiedzialnych funkcji i urzędów. Pozostawił kilkanaście
tomów prozy kaznodziejskiej. Uprawiał pisarstwo w typie
—» postylli (Kazania na niedziele i święta 1620), wydawał
kazania polemiczne (m. in. Egzorbitancje ruskie 1633). Talent
pisarski B. wyraził się jednak najpełniej w prozie kaznodziejskiej
o charakterze okolicznościowym (Kazania obozowe o Bogarodzicy
1623 oraz kazania pogrzebowe, tj. druk. wersje
wystąpień oratorskich m. in. na pogrzebie Skargi, J.K. Chodkiewicza,
J. Zamoyskiego i in.). Proza B., reprezentatywna dla
wczesnego baroku, przesycona jest elementami konceptowymi,
 polegającymi m. in. na nagromadzeniu przez pisarza
zaskakujących efektów myślowych (kontrasty) i słownych (antezy).
 Pisywał również wiersze łac. i greckie.

700 lat Wiek XVIII.
K. MECHERZYŃSKI Historia wymowy w Polsce, t. 2, Kr. 1864; A.
SZLAGOWSKI, wstęp w: Mowy pogrzebowe i przygodne, W. 1901.
Mirosław Korolko

Podobne prace

Do góry