Ocena brak

BIOPSJA WĄTROBY

Autor /marfi Dodano /11.12.2012

Badanie polega na pobraniu wycinka wątroby poprzez nakłucie powłok ciała pacjenta specjalną igłą w określonym miejscu. Rozróżnia się biopsję niecelowaną, tzw. ślepą, w której wycinek uzyskuje się najczęściej przez wkłucie w prawej, środkowej linii pachowej na wysokości 9 lub 10 międzyżebrza (ryc. 2-10) oraz biopsję celowaną - wykonywaną w czasie badania laparosko-powego, badania ultrasonograficznego lub badania tomokomputerowego. Przy wykorzystaniu tych metod uwidacznia się zmianę w wątrobie dopiero wówczas - dochodząc z dogodnego miejsca igłą biopsyjną - pobiera się materiał tkankowy.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie służy pobraniu tkanki wątrobowej, aby potem ocenić jej budowę mikroskopową w tzw. badaniu histopatologicznym w celu różnicowania różnych stanów chorobowych oraz ustalenia rokowania. Inne badania zwykle nie wystarczają do ustalenia właściwego rozpoznania i rokowania. Dlatego badanie histopatologiczne ma decydujące znaczenie w rozpoznaniu takich chorób jak: ostre, podostre lub przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, hemosyderoza, czynnościowa hiperbilirubinemia i inne choroby wątroby.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
■ Podejrzenie ostrego wirusowego zapalenia wątroby.
■ Podejrzenie i różnicowanie przewlekłych i aktywnych zmian w wątrobie.
■ Kontrola u osób z aktywnym procesem zapalnym wątroby.
■ Inne wskazania, np. czynnościowe hiperbilirubinemie. uszkodzenie toksyczne wątroby.
BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Badanie układu krzepnięcia krwi, morfologia i ustalenie grupy krwi, próby wątrobowe (oznaczenie stężenia bilirubiny, aktywności transaminaz, fosfatazy alkalicznej, stężenia żelaza) oraz badanie ultrasonograficzne wątroby.

Podobne prace

Do góry