Ocena brak

Biografie fizyków - Gay-Lussac Louis Joseph

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

(1778-1850), Chemik i fizyk francuski, profesor Jardin des Plantes i École Polytechnique. Odkrył prawa gazowe (Gay-Lussaca prawa gazów). Kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek powietrza do analizy. Skonstruował aparat do pomiaru prężności par.

Opracował komorową metodę otrzymywania kwasu siarkowego. Wprowadził metodę analizy elementarnej związków organicznych przy pomocy tlenku miedziowego. Opracował metody analizy miareczkowej. Wydzielił (wraz z L. Thénardem) metaliczny sód i potas, cyjanowodór, bor, jodowodór. Przez 50 lat wydawał czasopismo: Annales de chimie.

Podobne prace

Do góry