Ocena brak

Biografie fizyków - Faraday Michael

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

(1791-1867), Fizyk i chemik angielski, profesor Instytutu Królewskiego i uniwersytetu w Oksfordzie, członek Royal Society, w młodości asystent H.B. Davy'ego. Przeprowadził pionierskie prace nad stalami stopowymi i szkłem optycznym.

Twórca prostej metody skraplania gazów (skroplił chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek węgla, amoniak), wydzielił benzen, naftalen, heksachloroetan, koloidalne złoto. Stwierdził katalityczne działanie światła w reakcjach chlorowców na węglowodory. Odkrył prawa elektrolizy i wprowadził nomenklaturę dla opisu tego zjawiska. Odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i samoindukcji. Skonstruował pierwszy model silnika elektrycznego. Badał diamagnetyzm i odkrył paramagnetyzm. Odkrył zjawisko Faradaya.

Podobne prace

Do góry