Ocena brak

Bioetyka - Klonowanie a tożsamość osobowa człowieka

Autor /Trurffave Dodano /30.10.2007

Dyskusję na postawione w temacie pracy pytanie należy chyba zacząć od chociażby krótkiego scharakteryzowania, czym jest tożsamość osobowa człowieka, a także, jaki jest jej związek z klonowaniem. W przypadku tego drugiego pojęcia nie mamy większych problemów z rozpoznaniem, o czym mowa; jednak tożsamość, pozornie tak łatwa do zrozumienia, w gruncie rzeczy okazuje się terminem dość zagadkowym. Gdy mowa o klonowaniu, powielaniu organizmów ? nie dziwi jednoczesne pojawienie się kwestii tożsamości danej jednostki, szczególnie, jeśli chodzi o człowieka.
Co rozumiemy przez pojęcie tożsamości? Według definicji encyklopedycznych ? to jedność bytu, którą na grunt filozofii i człowieka możemy przedstawić jako ?bycie sobą, bycie tym, za kogo się podajemy?. To pojęcie różne od identyczności, choć niektórzy mogą zauważyć między nimi pewne podobieństwo. Jednak tożsamość czegoś, w przeciwieństwie do jego identyczności, odnosi się do niego samego, a nie do czegoś innego. Odróżnia się tożsamość numeryczną od jakościowej. Ta pierwsza polega na tym, że jeśli mam x i y, i zachodzi między nimi tożsamość numeryczna ? są one jednym i tym samym przedmiotem. W przypadku t. jakościowej ? wszystkie ich wewnętrzne i zewnętrzne cechy są podobne, jednocześnie są jednak odrębnymi ?przedmiotami?.
Klonowanie ? oznacza ?procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra. W przypadku klonowania roślin stosuje się procedurę odróżnicowania komórek dawcy do komórek merystematycznych? . Nie jest to naturalny proces powstawania nowego organizmu, nie dziwi zatem, że temat wywołuje wiele kontrowersji. Począwszy od podstawowego, jakim jest kwestia prawa człowieka do wykonywania tego typu zadań, a kończąc właśnie na problemie tożsamości powstałej istoty.
Oczywiście istnieje wiele racjonalnych powodów, przemawiających ?za? uznaniem klonowania jako metody legalnej i bezpiecznej, jak np. otrzymanie w procesie klonowania komórek macierzystych niezbędnych do wytworzenia nowych organów. Jednak tego typu argumenty nie rozwiązują wszystkich problemów, nie mówiąc już o tym, że o niektóre nawet nie zahaczają.
Jednym z zasadniczych problemów natury moralnej jest właśnie kwestia tożsamości osobowej takiej hipotetycznej, sklonowanej jednostki. Organizm żywy -człowiek ? to nie tylko ciało, zlepek komórek, które tworzą ?coś? żyjące; to połączenie tego ciała ze świadomością siebie samego, swego istnienia i swej indywidualności. Tą indywidualność gwarantuje nam m.in. genetyczna odrębność. Klonowanie w zasadnicze sposób narusza to zróżnicowanie genotypu, powodując nie tylko identyczność wyglądzie, ale także wątpliwości co do statusu takiej jednostki.

Podobne prace

Do góry