Ocena brak

BIGNÈ MARQUERIN de la

Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012

ur. 1546 (1547) w Bernières-le-
-Patry (Normandia), zm. 1589 lub 1590 w Paryżu, Patrolog.

Studia teol. odbył w Caen i na Sorbonie, gdzie 1565 zdobył
doktorat. Pracował w duszpasterstwie, po czym został kanonikiem
kapituly katedralnej w Bayeux oraz dziekanem w Le Mans;
1581 jako delegat kapituły na synod prow, w Rouen bronił sprawy
kapituły przeciw bpowi z Bayeux; po zatargu z bpem opuścił
stanowisko i powrócił do Paryża.

W odpowiedzi na -> Centurie
magdeburskie rozpoczął wydawanie Bibliotheca sanctorum
patrům super ducentos distincta (I-IX, P 1575-79); był to pierwszy
zbiór pism pisarzy i ojców Kościoła wydany w jednym
dziele; mimo że dzieło miało pewne braki (np. pisma ojców gr.
opublikował B. tylko w wersji łac), stał się jednak podstawą
następnych opracowań tego typu.

B. opracował nowe wyd.
(I-IX, P 1589), a pod zmienionym tytułem ukazywały się dalsze
wyd., np. Magna bibliotheca (I-XV, Kö 1618, P 1644),
albo Maxima bibliotheca (I-XXVII, Ly 1677).

B. opublikował
także Statuta synodalia parisienslum episcoporum Galonis, Adonis
et Willielmi, item decreta Petri et Galterii senonensium episcoporum
(P 1578) oraz Sancti Isidoři Hispalensis opera (P 1580).

 

Féret 'Epoque moderne) II 58; C. Verschaffel, DThC IX 2044; Ghellinck
P II 15-16; E. Peterson, ECat VII 777-778; H. Jedin, Kirchengeschichtsschreibung und Kirchengeschichtswissenschaft, HKG I 34.

Podobne prace

Do góry