Ocena brak

BIEŃKOWSKA DANUTA

Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012

BIEŃKOWSKA DANUTA, ur. 31 I 1920 w Wilnie, prozaik, tłumaczka, eseistka. Studiowała medycynę (1937-39 w Poznaniu, 1939-43 w Bukareszcie). Po wyzwoleniu pracowała jako lekarz we Wrocławiu, od 1949 przebywa w Warszawie. Działaczka społ. (m. in. w RTPD); 1972-75 wiceprezes oddziału warsz. ZLP. Twórczość B. wyrasta z własnych doświadczeń i obserwacji - zindywidualizowani psychologicznie bohaterowie jej utworów działają w konkretnej sytuacji społ. i obycz. polskiej współczesności. Chętnie podejmuje też B. tematy hist.-biograficzne. W jej obfitym dorobku mieszczą się powieści (m. in. Liczy się każdy dzień 1962, Złote jabłko 1966, Trwaj chwilo 1976), opowiadania (zbiory - Jedno małe kłamstwo 1966, Upragniony telefon 1980), zbeletryzowane biografie (Lekarz starej Warszawy 1964 -o T. Chałubińskim) oraz liczne utwory dla młodzieży (m. in. Szlakiem orlich gniazd 1955, Wielka gra 1966, Najdłuższa noc 1971, Daniel w paszczy lwa 1978, Daniel na Saharze 1984). Kilka utworów poświęciła kulturze rum. - Ślubne obrączki (1974) o powiązaniach rodów pol. i mołd. w XVII w., powieść biogr. Michał Waleczny (1975). Ogłaszała też prace popularyzujące zagadnienia medyczne. Tłumaczka wielu dzieł prozy rum. i dramatów, autorka historii literatury rum. w Dziejach literatur europejskich (cz. 1,1977). Otrzymała 1978 nagrodę prezesa Rady Min. - za twórczość dla młodzieży i 1984 Zw. Pisarzy Rum. - za przekłady. 

Podobne prace

Do góry