Ocena brak

BIEŁOHOŁOWY JÓZEF ks.

Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012

ur. 23 II 1883 na Białorusi, zm. 1928, Kanonista.

Po ukończeniu seminarium duch. odbywał studia w Akademii
Duch. w Petersburgu; 1906 przyjął święcenia kapł.; od 1907
pracował jako prefekt szkół średnich w Smoleńsku, a nast.
w Petersburgu, gdzie 1912 został ojcem duch. w seminarium;

1913 otrzymał katedrę prawa kan. w Akademii Duch. w Petersburgu; 1918 został prob, i dziekanem w Mohylewie, gdzie
m.in. założył przytułek dla chorych i starców; 1919 pełnił
funkcję oficjała bpa Z. Łozińskiego w Mińsku;

brał czynny
udział w białoruskim ruchu oświatowym. Wydał Akty i dokumienty
otnosiaszczijesia k ustrojstwu i uprawleniju rimskokatoliczeskoj
cerkwi w Rossii 1762-1825 (Ptb 1915).

 

M. d'Herbigny, Pâques 1926 en Russie, P 1926, 104-108; Cz. Falkowski, PSB II 67-68 ; A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w., Lb 1961, 305-306.

Podobne prace

Do góry