Ocena brak

BIELAK FRANCISZEK

Autor /jotek Dodano /11.02.2012

BIELAK FRANCISZEK, ur. 7 X 1892 w Krakowie, zm. 17 I 1973 tamże, historyk literatury. Studiował 1910-14 na UJ pod
kier. I. Chrzanowskiego i S. Windakiewicza. Długoletni nauczyciel
gimn. (1916-54), m. in. w krak. Liceum im. B. Nowodworskiego,
wykładowca Studium Pedag. UJ (1927-52), nast.
WSP, od 1954 w katedrze historii literatury pol. UJ, gdzie
habilitował się 1959; czł. koresp. PAU (od 1946), przew. oddziału
krak. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (od 1961). W 1939-40
więziony w hitlerowskim obozie pracy w Nowym Wiśniczu, po
uwolnieniu do końca wojny czynny w tajnym nauczaniu.
Debiutował 1918 jako publicysta w „Głosie Narodu ", 1922
wydał w BN Wybór poezji W. Syrokomli (wyd. zmień, i rozsz.
1970), 1924 ogłosił w „Exlibrisie" pierwszą rozprawkę nauk.
o Sz. Starowolskim, którego działalność nauk. omówił później
w osobnej monografii (1957), a Hekatontas wydał wraz z J.
Starnawskim (1970). W zakresie literatury staropol. zajmował
się też G. Knapiuszem, Andrzejem II i Mikołajem Kochanowskimi,
W. Kochowskim. O zainteresowaniu epoką romantyzmu
świadczy studium Motywy Delille a w ,,Panu Tadeuszu"
(1932), art. o Kraszewskim i poetach krajowych - T . Lenartowiczu,
M. Romanowskim, Syrokomli. Z późniejszej literatury
najwięcej uwagi poświęcił A. Dygasińskiemu (rozprawa Antynomia
Dygasińskiego 1935, oprać, wydania Zająca 1947 i Godów
życia 1948). Przygotował edycję Listów A. Asnyka (1972).
Ogłosił szereg szkiców wspomnieniowych o środowisku humanist.
Krakowa, zebranych w tomie wyd. pośmiertnie Z odległości
lat: wspomnienia i sylwetki (1979, w oprać. K. Swierzowskiego,
tu bibliografia).


H. BARYCZ O F.B. - przyjacielu ludzi i książek (wspomnienie),
Zesz. Nauk. UJ Prace Hist. lit. 29 (1974); K. ŚWIERZOWSKI F.B., Biul.
Polonist. IBL z. 51 (1974); M. TATARA Z katedry gimnazjalnej do
docentury w uniwersytecie. O działalności naukowej F.B., Roczn. Tow.
Lit. im. A. Mickiewicza 10 (1975).

Podobne prace

Do góry