Ocena brak

BIEGELEISEN HENRYK

Autor /jotek Dodano /11.02.2012

BIEGELEISEN HENRYK, ur. 24 X 1855 w Tłustem pod
Tarnopolem, zm. 1 IV 1934 we Lwowie, historyk literatury
i etnograf, edytor. W 1876-80 studiował na Uniw. Lwow., gł.
pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Monachium i Lipsku. Nauczyciel
gimn. i dyr. szkół we Lwowie, 1883-87 był czł. komitetu
red. wydawnictwa Złota przędza poetów i prozaików polskich,
redagował też kilka serii (m. in. 1896-98-* Bibliotekę „Mrówki
w wydawnictwie Księgarnia Poi. we Lwowie). Przedstawiciel
pozytywist. szkoły filol.-hist., badania swe opierał na
drobiazgowej analizie źródłowych tekstów lit. i biogr., które
wydawał z autografów i opatrywał wszechstronnym komenta-
rzem. Gł. dziedziną zainteresowań B. była twórczość romantyków,
zwł. Słowackiego. Wydawał jego utwory z rękopisów (m.
in. prwdr. Genezis z Ducha 1883, Samuel Zborowski 1903),
listy, dokumenty (Pamiętnik 1901), opracował 4-tomową edycję
Dzieł (1894), którą dopełnił monogr. komentarzem (wyd.
os. pt. Juliusz Słowacki, t. 1-2 1894). Zajmował się również
Mickiewiczem (studiumPan Tadeusz" 1884, 4-tomowa edycja
Dzieł 1893), Krasińskim (wydania nieznanych utworów
drobnych, prace o Nie-Boskiej komedii i Irydionie), Lenartowiczem
(monografia źródłowa Lirnik mazowiecki 1913), A.
Fredrą (5-tomowa edycja Pism 1897), W. Polem, K. Ujejskim.
Sięgał też do literatury staropol. (studia o Pamiętnikach Paska
i twórczości J. Kochanowskiego) i do oświecenia (gł. prace
o Trembeckim). Nie podołał B. próbie całościowego ujęcia
dziejów piśmiennictwa i kultury pol. (Ilustrowane dzieje literatury
polskiej, t. 1-5, Wiedeń 1898-1908), a jego monogr.
studia folkloryst. (np. Wesele 1928, U kolebki-przed ołtarzem
- nad mogiłą 1929, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach
ludu polskiego 1931) zachowały jedynie pewną wartość
materiałową.


PSB 2 (J. Muszkowski); SFP (J. Krzyżanowski); F. PAJĄCZKOWSKI
H.B., „Pam. Lit.' 1934; H.B. (księga zbiór.), Lw. 1936.
Jan Wojnowski

Podobne prace

Do góry