Ocena brak

Bieg przedawnienia

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a roszczenie staje się wymagalne od chwili, gdy wierzyciel może postawić skuteczne żądanie przedawnienia roszczeń, które przysługuje osobom, nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę, przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli (po wygaśnięciu opieki lub kurateli, rozpoczyna się liczenie, lub po osiągnięciu pełnoletności).

O przedawnieniu roszczeń które przysługuje jednemu z małżonków przeciwko drugiemu, bieg przedawnienia tych roszczeń, przez czas trwania małżeństwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęte nie biegnie, ulega zawieszeniu. Bieg rozpocznie się w razie ustania małżeństwa.

Przedawnienia wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić ich przed sądem. Przez czas trwania przeszkody, bieg terminu nie rozpoczyna się a rozpoczęty nie biegnie. Bieg przedawnienia w przypadku roszczeń które przysługują rodzicom, nie rozpocznie a rozpoczęty nie biegnie przez trwania władzy rodzicielskiej.

Podobne prace

Do góry