Ocena brak

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE

Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012

W sensie ścisłym - b. [ =
biblioteka] będące własnością Kościoła kat. i innych chrzęść,
ugrupowań wyznaniowych; w sensie szerszym — b. utrzymywane
przez państwo, związki lub instytucje społ. dla kształcenia
duchowieństwa i podnoszenia kultury rei. w społeczeństwie.

Zróżnicowanie b. kościelnych nastąpiło wskutek rozwoju hist.;
powstały rozmaite ich rodzaje w zależności od charakteru instytucji,
przy których je zakładano: b. papieskie (-> Biblioteka
Watykańska), katedralne lub kapitulne, kolegiackie, dekanalne
i par. (-> czytelnictwo religijne), klasztorne, seminaryjne, kolegiów
i akademii zak., uniwersytetów i instytutów katolickich.

Podobne prace

Do góry