Ocena brak

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

Autor /jotek Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW
POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn. literatury
staropol., zainicjowana 1885 przez T. Wierzbowskiego,
przeznaczona dla specjalistów, wychodziła pod patronatem JTH
Kasy im. Mianowskiego w Warszawie. Do 1906, pod red.
Wierzbowskiego, BZPiP objęła 25 zeszytów, druk.,u E. Wendego;
wydobywała utwory zapomniane, ocalając je od zagłady;
m. ip. w serii ukazały się A. Zbylitowskiego Wieśniak (1893),
M. Bielskiego Komedia Justyna i Konstancjej (1896), pisma M.
Pudłowskiego (1898), Pieśni,, tańce, padwany (1903); tomiki
opatrywane były notą o autorze, zawierały informacje o tekście,
czasem słowniczek. Wznowiona 1933 pod red. J. Krzyżanowskiego
(jako S. II BZPiP), do 1939 objęła 6 zeszytów, m. in.
romanse staropol. - Historię o Barnabaszu (1933) i dwie Lukrecje,
> Solikowskiego i bezimienną (1936) w oprać. J. Krzyżanowskiego,
Judith R. Leszczyńskiego, przekł. z Du Bartasa
(1936) w oprać. R. Pollaka, i A. Czahrowskiego (1937) w oprać.
T. Mikulskiego, Pisma polskie Ł. Opalińskiego (1938) w oprać.
L. Kamykowskiego. Seria ^prezentowała wysoki poziom poprawności
tekstu, stanowiąc - obpk BPP - jedno z najwyższych
osiągnięć pol. edytorstwa.


T. ULEWICZ O wydaniach klasyków..., „Ruch Lit." 1968 z. 2; M.
FIDELUS O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich przedr.
1918, tamże 1972 z. 1 .

Podobne prace

Do góry