Ocena brak

BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA STUDIÓW LITERACKICH, seria wydawn. WL
i PIW, wyd. od 1959 pod red. H. Markiewicza. Obejmuje
studia, rozprawy, szkice z zakresu historii literatury, teorii
literatury i krytyki lit., wyd. w retrospektywnych wyborach
(niekiedy 2-, 3-tomowych), gromadzących rozproszony dorobek
wybitnych badaczy dawnych i współczesnych. Adresowana
do studiujących naukowo wiedzę o literaturze, przynosi
teksty opatrzone komentarzem rzeczowym i edytorskim oraz
gruntowną rozprawą wstępną. Poza pismami L. Borowskiego
w ramach serii ukazały się zbiory prac badaczy i krytyków
z końca XIX i pocz. XX w.: A.G. Bema, P. Chmielowskiego, A.
Grzymały-Siedleckiego, I. Matuszewskiego (m. in. Słowacki
i nowa sztuka), O. Ortwina, Z. Przesmyckiego, A. Sygietyńskiego,
A. Świętochowskiego, z okresu 20-lecia międzywojennego:
K. Czachowskiego, L. Frydego, S. Kołaczkowskiego,
K.W. Zawodzińskiego, ponadto wybory autorskie M. Dłuskiej,
J. Krzyżanowskiego, W. Kubackiego, Z. Markiewicza, S. Pigonia,
K. Wyki (także oba wyd. monografii Modernizm polski).
Wybitnym osiągnięciem B.S.L. są wielotomowe antologie syntet.
Teoria badań literackich w Polsce i Współczesna teoria
badań literackich za granicą (w oprać. H. Markiewicza) oraz
Teoria badań literackich za granicą (w oprać. S. Skwarczyńskiej),
uzupełnione antologiami studiów badaczy zagranicznych.


Jan Wojnowski

Podobne prace

Do góry