Ocena brak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY, powst. 1907
z inicjatywy społ. (powołana przez Tow. B.P.). Do jej inicjatorów
należeli m. in. S. Dickstein, S. Michalski, L. Krzywicki, S.
Krzemiński, W. Smoleński, S. Żeromski. Początkowo przejęła
księgozbiór Czytelni Nauk. (istniejącej od 1890). Rozbudowała
zbiory gł. dzięki darom i zapisom. Pod dyr. (1913-37) F.
Czerwijowskiego stała się jedną z największych i najpopularniejszych
w Warszawie bibliotek nauk., służącą samokształceniu
i pracy naukowej. Zainicjowała współpracę z Międzynar.
Inst. Bibliogr. w Brukseli przez stworzenie Instytutu Bibliogr.
(1909), prowadziła szkolenie biblioteczne. W 1914 otrzymała
własny gmach, 1928 przeszła pod zarząd miejski i przyjęła
obecną nazwę. Od 1931 zaczęła tworzyć sieć filii miejskich,
obejmującą 1979 poza Bibl. Główną 184 placówki liczące 3
min książek. W II wojnie świat, poniosła ogromne straty (80%
księgozbioru centralnego). Zbiory Biblioteki Gł. o profilu
nauk. mają charakter ogólny z przewagą problematyki humanist.
(ponad 650 tys. wol. druków zwartych nowych, ponad 130
tys. wol. czasopism). B.P. gromadzi bieżącą krajową produkcję
wydawn. (od 1916 otrzymuje egz. obowiązkowy), specjalizując
się zwł. w varsavianach (Ośrodek Wiedzy o Warszawie).
Wyodrębnione działy: Zasadniczy (druki po 1800), Wydawnictw
Periodycznych (czasopisma), Bibliologiczny, Sztuki
i Kartografii, Muzeum Książki Dziecięcej, Czytelnia Komunalna;
nadto zbiory specjalne: starych druków (ok. 11,5 tys.wol.,
m. in. inkunabuły, polonica XVI w., druki ariańskie, zabytki
literatury mieszcz. XV1-XVII w.) i rkpsów (ok. 3,2 tys. jednostek);
gł. zrąb dot. Warszawy 2 poł. XIX w. i pocz. XX w.;
papiery Szkoły Gł., Archiwum „Przeglądu Tygodniowego ,
autograly J.I. Kraszewskiego, B. Prusa, H. Sienkiewicza, E.
Orzeszkowej, G. Zapolskiej, J. Kasprowicza i in. Organ: mies.
Bibliotekarz" (zał. 1929, od 1938 wyd. wspólnie ze Zw.
Bibliotekarzy Pol., wznów. 1945).


B.P. m.st. W. 1907-1959, w: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie,
red. S. Tazbir, W. 1961 i nadb.; Dzieje B.P. m.st. W. w ilustracjach
1907-1957, W. 1961; W. ŻUKOWSKA B.P. m.st. W. Przewodnik, W.
1961; J. CZACHOWSKA, R. LOTH Przewodnik polonisty, Wr. 1974.
Roman Loth

Podobne prace

Do góry