Ocena brak

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POLSKA w Paryżu, najstarsza i najbogatsza
biblioteka pol. poza granicami kraju. Powstała 1838 pod auspicjami
Tow. Literackiego, późniejszego —> Towarzystwa Hist.-
Lit., pod którego zarządem pozostawała do 1893; do organizatorów
należeli J. U. Niemcewicz, A. J. Czartoryski, K. Sienkiewicz
- kierownik B.P. do 1853 (po nim m. in. F. Wrotnowski, W.
Kalinka), blisko związany z biblioteką był Mickiewicz. Podstawę
zasobów stanowiły połączone zbiory Tow. Lit. (także
odrębne zbiory Wydziałów Hist. i Statystycznego) i Tow.
Naukowej Pomocy, wzbogacane nast. darami i zapisami.
W 1893-1946 Stacja Nauk. AU (PAU), została zreorganizowana
przez F. Pułaskiego, dyrektora od 1926 (po W. Mickiewiczu,
założycielu przy B. P. Muzeum Mickiewicza 1903), który nadał
jej charakter biblioteki specjalistycznej w zakresie wiedzy
o Polsce, zwł. stosunków pol.-franc., i przystosował ją do roli
nowoczesnego warsztatu nauk.; 1934 otwarto też przy B.P.
wyższe studium wiedzy o Polsce (Centre d'Ltudes Polonaises
de Paris). Duże zasługi położył Cz. Chowaniec, kustosz od
1933, kierujący biblioteką 1956-68, autor nie ukończ, katalogu
jej rkpsów (t. 1 1939). Jeden z najpoważniejszych ośrodków
dokumentacji historii Polski (obecnie pod zarządem emigr.
Tow. Hist.-Lit.) liczyła B.P. 1973 ok. 120 tys. druków zwartych
(m. in. druki emigr. z XIX w.), ok. 1000 kodeksów rkpsów (m.
in. pamiętniki uczestników powstania i akta sejmu 1830-31,
arch. kancelarii w. ks. Konstantego, odpisy starszych źródeł
hist.), ok. 7 tys. rycin (XVI-XIX w.), 5 tys. map (jw.). Część
księgozbioru znajduje się w depozycie w —> Muzeum Literatury
w Warszawie.


SPKP (biogramy osob związanych z B.P.); W. MICKIEWICZ B.P.
w Paryżu, „Przegl. Bibl." 1908, s. 93-110; I. GAŁĘZOWSKA Bibliotheque Polonaise de Paris 1839-1939, Par. 1946; F. PUŁASKI B.P.
w Paryżu w latach 1893-1948, Par. 1948.  Roman Loth

Podobne prace

Do góry