Ocena brak

BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii,
literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismo
nauk.-lit., wyd. w Warszawie (2 razy na miesiąc) i red. przez
F.S. Dmochowskiego 1825-26 (IV kwartał 1826 druk. 1827).
Wzorowana na genewskiej ,,Bibliotheąue universelle", B.P.
obejmowała różne dziedziny, przeplatając materiały nauk.
popularnymi (gł. przekł.), za właśc. ceł uznawała jednak
krytykę lit. i informację o nowościach wydawniczych. W sporze
romantyków z klasykami odzwierciedlała chwiejne stanowisko
redaktora; ogłosił on tu m.in. obszerne Uwagi nad
teraźniejszym stanem, duchem i dążnością poezji polskiej,
zawierające pochlebne omówienie t. 1-2 Poezji Mickiewicza,
jak również kryt. recenzję Sonetów krymskich, która sprowokowała
ich autora, ceniącego zresztą B.P., do polemiki
O krytykach i recenzentach warszawskich), oraz recenzje m.
in. Edypa I. Humnickiego, Pana Starosty i —> Podróży bez celu
F. Skarbka i - nie docenionej przez recenzenta W Marii
Malczewskiego. Ukazały się w B.P. utwory i art. m. in. K.
Brodzińskiego, K. Godebskiego, K. Koźmiana, J. Lelewela (m.
in. omówienie Mochnackiego —> O duchu i źródłach poezji
w Polszczę), F. Morawskiego, J. U. Niemcewicza, A. E. Odyńca,
S. Witwickiego, J. B. Zaleskiego, a także prwdr. Lamentu
świętokrzyskiego i przypomnienie twórczości K. Miaskowskiego.


Bibliografia —> Dmochowski Franciszek SalezyZofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry