Ocena brak

BIBLIOTEKA POLSKA

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POLSKA, seria wydawn. klasyków dawnej literatury,
gł. staropol., wyd. 1855-62 w Sanoku (do 1856), Przemyślu
(1857), a nast. w Krakowie, przez K.J. Turowskiego, od
poŁ 1860 przez W.M. Kirchmayera; objęła ponad 100 tys. w 380
zeszytach (5 seriach). Popularna, daleka od poprawności edy-
torskiej, druk. pospiesznie i prymitywnie, prezentująca często
wybrane utwory we fragm., góruje nad podobnymi seriami
rozmachem i liczbą przedr. tekstów rzadkich, dzięki niej dziś
(dostępnych. Obok najwybitniejszych pisarzy staropol., jak M.
Rej,  J. Kochanowski, Ł. Górnicki, A. Frycz Modrzewski, oferowała
pisma hist. (M. Bielski, B. Paprocki), polemiki polit. (S.
Orzechowski), prozę pamiętnikarską (Jakub Sobieski) i kaznodziejską
(P. Skarga, F. Birkowski), utwory poet. S. Grochowskiego,
 W. Kochowskiego, K. Opalińskiego, Sz. Szymonowica,
S. Twardowskiego i wielu in. Rzadziej sięgała po literaturę
XVIII i pocz. XIX w. (nie wykraczając za r. 1830); są tu m. in.
utwory I. Krasickiego, F. Karpińskiego, F. Zabłockiego, K.
Brodzińskiego, A. Felińskiego, A. Malczewskiego, pisma T.
Czackiego, A. Naruszewicza, J.U. Niemcewicza, W. Surowiectjeoo.
Krytykowana zwł. przez J. Dobrzańskiego w „Dziennir.
Lit.", zyskała życzliwą ocenę J.I. Kraszewskiego, K. W.
"Wójcickiego, W. Pola.


M. FIDELUS O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich
przedr. 1918, „Ruch Lit." 1971 nr 1; zob. też Turowski Kazimierz Józef.

Podobne prace

Do góry