Ocena brak

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY, seria wyd. w Warszawie przez
PIW, powst. 1959, obejmuje dzieła klasyków literatury pol.
i obcej w nowych opracowaniach. Poszczególne tomy, zaopatrzone
w obszerne rozprawy wstępne, gruntowne komentarze,
noty i informacje bibliogr., wyróżniają się często wysokim
poziomem opracowania filologiczno-edytorskiego i staranną
szatą graficzną. Do 1980 ukazały się 24 tyt. klasyków pol.,
w tym wydania kryt. lub obszerne wybory pism Ł. Górnickiego.
J. Kochanowskiego (Dzieła polskie, 9 wydań do 1978), P.
Kochanowskiego, J.A. Morsztyna, Z. Krasińskiego, T. Lenartowicza,
A. Asnyka, L. Staffa, ponadto kryt. edycja Wierszy Norwida
(cz. 1-2), wybitne dzieła pol. epistolografii (zwł. listy Krasińskiego),
wreszcie cenne antologie (Poeci renesansu, Poeci
polskiego baroku, 7-tomowy Zbiór poetowpolskich XIX wieku
w oprać. P. Hertza).

Do góry