Ocena brak

BIBLIOTEKA POETÓW

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1955
przez PIW, popularnie zw. „celofanową", obejmuje wybitne
zjawiska w poezji - gł. lirycznej - pol. i obcej, dawnej i współczesnej,
w wyborze i z eseistycznymi wstępami pisarzy lub
badaczy literatury. Do 1980 ukazało się 77 pozycji prezentujących
twórczość poetów pol.: staropol. (m. in. J. Kochanowski, J.
A. Morsztyn, W. Potocki), z epoki oświecenia (F. Karpiński, S.
Trembecki, A. Naruszewicz, K. Brodziński), romantyzmu
(Mickiewicz, Słowacki, C. Norwid, T. Lenartowicz), 2 poł. XIX
w. i Młodej Polski (A. Asnyk, K. Tetmajer, W. Rolicz-Lieder, J.
Kasprowicz, T. Miciński, S. Wyspiański, L. Staff), 20-lecia
międzywojennego i współczesności (J. Tuwim, J. Lechoń, A.
Słonimski, J. Iwaszkiewicz, M. Pawlikowska, K. Iłłakowiczówna,
J. Liebert, J. Przyboś, A. Stern, A. Ważyk, J. Czechowicz, M.
Jastrun, T. Borowski, S.J. Lec, J. Śpiewak, S. Piętak, T. Różewicz,
W. Szymborska, T. Nowak, M. Białoszewski).

Podobne prace

Do góry