Ocena brak

„BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA"

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Tytuł czasopism poświęconych
kaznodziejstwu, wydawanych w Poznaniu.

1. „Biblioteka Kaznodziejska" — wyd. 1870-94 nieregularnie
jako rocznik (wszystkich 8), publikowała materiały kaznodziejskie,
pomocne w głoszeniu słowa Bożego; założycielem i redaktorem
B.K. był ks. J. Stagraczyński;

czasopismo zamieszczało
gotowe kazania niedzielne i świąteczne oparte na perykopach
ewang. lub tematach katechizmowych, przedruki kazań z XVII
i XVIII w., a od III t. również kazania tłumaczone z języka niem. ;
z B.K. współpracowali kaznodzieje z Przemyśla — ks. J. Krukowski
i ks. I. Łobos, a z Poznańskiego — ks. A. Jaskulski;
redaktor publikował własne przekłady i przeróbki kazań z języków
obcych; pismo upadło z braku zainteresowania.

2. „Nowa Biblioteka Kaznodziejska" — powstała w grudniu
1906 z inicjatywy abpa F. Stablewskiego, wyd. jako miesięcznik
przez Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu; 1906-39 ukazało się
57 tomów. Redaktorami byli: 1906-08 ks. K. Michalski, 1909-12
ks. I. Adamski, 1912-21 ks. S. Krzeszkiewicz, 1925-30 ks. J.
Prądzyński, 1930-39 ks. J. Kiciński; 1920-24 zawieszono wydawanie
pisma z powodu trudności gosp. i braku papieru.

Współpracownikami
było wielu teologów i kaznodziejów z całego
kraju; publikowano materiały do kazań na niedziele i święta,
kazania odpustowe i przygodne, apologetyczne i dotyczące zagadnień
społ. ; wprowadzono też dział nauk dla dzieci i młodzieży.

3. „Biblioteka Kaznodziejska" — po II wojnie świat, reaktywowano
wydawanie pisma w grudniu 1957, przyjmując tytuł
„Biblioteka Kaznodziejska" (miesięcznik); red. został 1957 bp
T. Etter.

W publikowaniu materiałów kaznodziejskich pismo
kieruje się rocznymi programami opracowanymi przez Komisję
Duszpast. Konferencji Episkopatu Polski i tworzącymi określone
cykle kazań, związane ze szczególnymi zadaniami duszpast. ;

czasopismo zawiera działy homilii niedzielnych i świątecznych
dla dorosłych oraz dla młodzieży i dzieci, kazań na pierwsze
piątki miesiąca i ~> soboty maryjne, nauk stanowych dla rodziców
i młodzieży oraz rozważań przeznaczonych na nabożeństwo Godziny świętej; niekiedy zamieszcza także rozprawki z zakresu
teorii i problematyki kaznodziejstwa; 1975 nakład 11300
egzemplarzy.

 

N. Cieszyński, Pisma homiletyczne, PHom 1 (1923) 3-18; M. Banaszak,
Pięćdziesiąt lat B.K., Biblioteka Kaznodziejska 59(1957) 447-456; B. Żynda, Wykaz czasopism Księgarni św. Wojciecha ułożony według dat ich powstania, BWKW 341-343.

Podobne prace

Do góry