Ocena brak

BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Najstarsza kat. uczelnia w Jerozolimie, zał. 1890 przy domin,
konwencie św. Szczepana przez M.J. Lagrange'a na życzenie
pap. Leona XIII; rząd franc. 1920 nadał jej nazwę Ecole Archéologique Française de Jérusalem.

Celem, jaki postawił szkole Lagrange, było stworzenie nauk.
ośrodka kat. badań bibl., który miał przygotowywać wykładowców
Pisma św. dla wyższych uczelni teologicznych. Pełne studium
w Sz.B. trwa 2 lata i obejmuje, oprócz przedmiotów ściśle
bibl., języki orientalne, archeologię, geografię, topografię i historię y Palestynoraz krajów starożytnego Bliskiego Wschodu.

Poza samodzielną pracą nauk. kładzie się szczególny nacisk
na bezpośredni kontakt z ośrodkami prowadzącymi wykopaliska;
organizuje się wycieczki nauk. po Palestynie i krajach ościennych.
Sz.B. ma charakter międzywyznaniowy; nie nadaje stopni
nauk., przygotowuje jednak do ich uzyskania przed Pap. Komisją
Biblijną.

Organem nauk. uczelni jest od 1892 kwartalnik
-> „Revue biblique" ; monografie natomiast publikuje się w seriach:
Cahiers de la „Revue biblique", Etudes bibliques, Etudes
palestiniennes et orientales oraz Etudes archéologiques.

Do najważniejszych osiągnięć Sz.B. należy wyd. Biblii w przekładzie
z języków oryginalnych, tzw. Biblia jerozolimska (Biblia
IV B 11), wkład profesorów w odczytanie tekstów z Qumran
(m.in. również przy współpracy Polaka J.T. Milika), nadto
wykopaliska pod kierownictwem R. de Vaux OP w Tell el Far 'ah
(bibl. Tirsa) oraz w Chirbet Qumran.

 

R. Tonneau, L'Ecole Biblique de Jérusalem, P 1928; J. Archutowski, Sz.B. w Jerozolimie, Wł 1930; P. Benoit, L'exégèse et l'Ecole Biblique de Jérusalem, Ecclesia (1965) 128-136.

Podobne prace

Do góry