Ocena brak

BIANCHINI GIUSEPPE COr

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

ur. 9 IX 1704 w Weronie,
zm. 13 X 1764 w Rzymie, Wydawca kodeksów bibl. i historyk.

Po ukończeniu studiów teol. został 1725 kanonikiem katedralnym
i prefektem biblioteki kapitulnej w Weronie; 1732 wstąpił
do zakonu w Rzymie; pap. Klemens XII zlecił mu 1738 kontynuowanie
wyd. Annales ecclesiastici C. Baroniusa; 1740 został
sekretarzem Accademia di Storia Ecclesiastica.

W dziedzinie Pisma św. wyróżnił się B. jako krytyk tekstu
bibl. i wydawca kodeksów Itali; m.in. wydał na podstawie łac.
kodeksu weroneńskiego z VI w. Psalterium cum canticis iuxta
Vulgátám antiquam latinám et Italain versionem, opublikowane
w Vitae romanorum pontificum [...] ad Nicolaum I [...] Anastazego
Bibliotekarza (IV, R 1735).

W Vindiciae canonicarum scripturarum
Vulgatae latinae editionis (R 1740) poza wstępem,
w którym zajął się historią tekstów oryginalnych oraz przekładami
gr. i łac, omówił fragmenty różnych kodeksów LXX,
Itali oraz Vg, a ponadto opisał 4 kodeksy Ewangelii z IV-VI w.,
wydane później w Evangeliarium quadruplex latinae versionis
antiquae seu veteris italicae (I-II, R 1749); w dziele tym dał
także specimina i opisy różnych bibl. kodeksów gr. i łac,
a ponadto hebr., syr. i arabskich.

W rpsach pozostawił zbiory
cytatów z dzieł ojców Kościoła, tekstów Pieśni nad pieśniami oraz
Psałterza; ich celem było uzupełnienie wyd. Itali P. Sabatiera.

W dziedzinie historii B. zamierzał tylko wykończyć i wydać
oprać przez stryja Francesca Vitae romanorum pontificum [...];
zasłużył się jednak odkryciem i wydaniem w IV t. tegoż dzieła
tzw. Sacramentarium leonianum, pochodzącego z VI w., a także
wydaniem monografii Liturgica antiqua hispánica, gothica, isidoriana,
mozarabica, toletana oraz zbioru modlitw używanych
w liturgii mozarabskiej Libellas orationum (w: J.M. Thomasii,
Opera omnia I, R 1745).

W związku z tym B. opublikował
Methodus historiae ecclesiasticae quadripartitae (R 1746), Delie
magnificenze di Roma antica e moderna (R 1747), Historia calchographica
septemdecim annorum iubilaei (R 1750) i Demonstratio
historiae ecclesiasticae (I-III, R 1752-54).

 

F.. Mangenot, DB I 1774-1775; F. Cabrol, DACL II 1837-1839; C. Gasbarri, ECat II 1543; P. Paschini, Elt VI 870; A. Bertsch, LThK II 334-335; NBG V 921; S. Rotta, DBI X 200-205.

Podobne prace

Do góry