Ocena brak

Białka - Informacje ogólne

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

2 aminokwasy tworządwupetydy

3-10 tworzą digopetydy

11-100tworzą polipeptydy

>100 tworzą makropetydy

Różnorodność białek decyduje o różnorodności organizmów żywych

Uporządkowanie cząsteczki białka- struktura białka

1. rzędowa struk.białk.- kolejność aminokwasu w łańcuchu

2. rzędowa struk.białk- to sposób ułożenia łańcucha

3. rzędowa struk.białk-to sposób rozmieszczenia łańcucha w przestrzeni

4 rzędowa struk.białk- ułożenie łańcuchowe względem innych łańcuchów lub grup nie białkowych

podział białek

proste(zbudowane z aminokwasów) złożone

fibrylarne globularne -glikoproteiny

-kolagen -albuminy składniki -lipoproteiny

-keratyna -globuliny / krwi

-fibryczne -festony

-budulcowe, receptorowe, enzymatyczna, regulujące hormonalne

Podobne prace

Do góry