Ocena brak

BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Zgrom, misyjne zał.
1868 przez kard. Ch.M.A. ->Lavigerie; 1879 otrzymało pap.
dekret pochwalny, a 1908 ostateczną aprobatę.
Celem zgromadzenia jest ewangelizacja i praca charytatywno-
-wychowawcza wśród mieszkańców Afryki; na przełomie
XIX i XX w. jedną z pierwszoplanowych akcji b.o. było zwalczanie
niewolnictwa.

Członkowie zgromadzenia nie składają
formalnych ślubów zak., lecz uroczyste przyrzeczenia posłuszeństwa
i wytrwania w zgromadzeniu aż do śmierci; zgromadzenie
składa się z 2 grup członków: kapłanów i braci współpracowników.
Wszyscy noszą białe habity (stąd nazwa) i turbany,
czym upodobniają się do stroju tubylców.

Działają w małych,
najczęściej trójosobowych zespołach. Charakterystyczny dla
ich metod misjonarskich jest 4-letni katechumenat, przygotowujący
kandydatów do przyjęcia chrztu. Po śmierci założyciela
(1892) liczyli 200 członków, 1918 - 890, 1946 - 2200; 1970 prowadzili
754 placówki mis. i liczyli 3659 członków, w tym 3088
kapłanów.

Obecnie pracują w 4 archidiec. Afryki, w 17 diec.,
11 wikariatach apost. i 7 prefekturach; prowadzą melchickie
seminarium mis. w Jerozolimie. Najbardziej znana jest misja
w Ugandzie, wsławiona 1886 męczeństwem 22 b.o. (beatyf.
6 VI 1922 przez Benedykta XV).

B.o. oddali duże usługi w chrystianizacji Afryki; 1930-43 wspólnie z -> białymi siostrami
w apost. wikariacie Ruanda i Urundi przygotowali do przyjęcia
chrztu ponad 3 min tubylców; rozwijają się nadal dynamicznie,
przyjmując do swego zgromadzenia ludzi różnych narodowości.

Od 1952 dom gen. znajduje się w Rzymie.

 

Les origines de la Société des Missionnaires d'Afrique 1867-1892, Maison-Carrée 1929; J. Mercui, La Société des Missionnaires d'Afrique (pères blancs), Maison-Carrée 1935; J. Mazé, Les pères blancs, missionnaires d'Afrique àl'école du cardinal Lavigerie, P 1949; G.B. Tragella, DE III 7; S.C. Wellens, La Société des Missionnaires d'Afrique (pères blancs), Lv 1952; F. Rauscher, Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der weissen Vätern, Mr 1953; G. Kittler, The White Fathers, NY 1957; E.M. Matheson, African Apostles, NY 1963 ; AnPont 1973.

Podobne prace

Do góry