Ocena brak

BIAŁACZKI (leukemie)

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Choroby nowotworowe krwi, charakteryzujące się nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem tkanek układu krwiotwórczego, częstsze u mężczyzn. Mogą powstawać na skutek działania czynników zewnętrznych (por. mutageny, kancerogeny), infekcji wirusowych (zakażeń retrowi-rusami, wirus HTLV-BLV) lub mieć podłoże genetyczne (np. chromosom Philadelphia, w ponad 95% przewlekłych białaczek szpikowych).

Leukemie dzielimy na szpikowe (nadmierny przerost tkanki szpikowej) i limfatyczne (nowotwór tkanki limfatycznej). Każda może mieć przebieg ostry (najczęstsze u dzieci) lub przewlekły. Objawy kliniczne są charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów, wszystkie jednak charakteryzują się nadmiernie zwiększoną ilością niedojrzałych białych krwinek, o nieprawidłowym wyglądzie i upośledzonej funkcji (za wyjątkiem białaczki aleukemicznej, w której obraz krwi jest normalny).

Przewlekła białaczka szpikowa - bladość, gorączka, zaburzenia układu pokarmowego, narządu wzroku i słuchu, powiększona śledziona, krwotoki z różnych narządów, zwiększona podatność na siniaki, nawracające infekcje, spadek sił, bóle kości płaskich i długich; liczba białych krwinek dochodzi do 500 000 w 1 mm3 krwi.

Białaczka limfatyczna - powiększona śledziona i węzły chłonne, niedokrwistość, objawy skazy krwotocznej, nawracające infekcje, leukocyty w liczbie 30 000-100 000 w 1 mm3 krwi.

Białaczki ostre limfoblastyczne - przypominają ostre schorzenia zakaźne, z wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej i gardła. Pacjenci mają nieznacznie powiększoną wątrobę i śledzionę, podszczękowe i szyjne węzły chłonne. Są osłabieni, odczuwają bóle kostne i stawów; krwinki w liczbie 15 000-30 000 w 1 mm3; często podlegają nawrotom.

Białaczki aleukemiczne - powiększona śledziona i węzły chłonne, może wystąpić w przewlekłej białaczce szpikowej lub limfatycznej.

Podstawą rozpoznania leukemii jest mikroskopowa ocena wyglądu szpiku kostnego oraz badania cytogenetyczne. Leczenie jest zależne od rodzaju choroby, ale także od wieku i stanu pacjenta.

Głównie stosuje się: kombinacje leków cytostatycznych (chemioterapia, w celu zahamowania proliferacji komórek), przeszczep szpiku kostnego i immunoterapię. Częste efekty uboczne leczenia (nudności, wymioty, spadek odporności, wypadanie włosów).

Inne schorzenia nowotworowe układu immunologicznego: ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina), szpiczak mnogi (zaliczany do białaczek aleuke-micznych) i chłoniaki złośliwe.

Podobne prace

Do góry