Ocena brak

Bezrobocie naturalne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011

Charakterystyka

Naturalna stopa bezrobocia - jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni.

W modelu wzrostu naturalna stopa bezrobocia stanowi granicę dla wielkości dostępnej siły roboczej jako nakładu w procesie produkcji. Naturalna stopa bezrobocia wzrastała nieustannie od połowy lat sześćdziesiątych.


Pomiar naturalnej stopy bezrobocia

Najprostszą miarą naturalnej stopy bezrobocia jest przeciętna stopa bezrobocia dla dziesiątek lat. W warunkach normalnych, a więc wtedy, gdy realny PKB jest równy potencjalnemu PKB, naturalną stopę bezrobocia opisuje formuła:


<math> u =\frac{b}{e} </math>


gdzie:

  • u- naturalna stopa bezrobocia
  • b- stopa utraty pracy
  • e- stopa znajdowania pracy
</div>

Badając różnice stopy bezrobocia ( np. w czasie) należy się przyjrzeć różnicom pomiędzy stopą utraty pracy a stopą znajdowania pracy. Wysoka stopa odstępowania od pracy na rynku (wysoki dopływ i niski odpływ bezrobotnych) zwiększa naturalną stopę bezrobocia, która będzie wysoka także w gospodarce o niskiej stopie znajdowania pracy.

Wysoka stopa podejmowania pracy, obniża naturalną stopę bezrobocia.


Jeżeli stopy utraty pracy i stopy znajdowania pracy są stałe, to gospodarka automatycznie zmierza do naturalnej stopy bezrobocia. Wpływ na naturalną stopę bezrobocia wywierają także odpływy i dopływy zasobu siły roboczej.


Czynniki kształtujące naturalną stopę bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia dla całej gospodarki kształtuje się pod wpływem bardzo wielu czynników. Na jej wzrost poprzez obniżenie stopy znajdowania pracy oddziałują cztery szczególne czynniki:


Czynniki określające naturalną stopę bezrobocia są niestałe, odpowiednio pod wpływem ich zmian, naturalna stopa bezrobocia także ulega pewnym przeobrażeniom. Kiedy w gospodarce dokonują się liczne procesy restrukturyzacyjne, gdy siła robocza odznacza się niezwykle wysoką ilością młodych pracowników z wysokimi stopami rotacji lub gdy minimalne płace oraz zasiłki byłyby większe, naturalna stopa bezrobocia powinna być wysoka. Na jej obniżenie powinien wpływać spadek udziału pracowników należących do związków zawodowych.

Obecne tendencje w gospodarce wskazują najprawdopodobniej na obniżanie się naturalnej stopy bezrobocia.


Autor: Monika Kaczyńska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry