Ocena brak

Bezpośrednia stosowalność Konstytucji RP z 1997 r.

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Konstytucja z 2 kwietnia wprowadziła nakaz bezpośredniego stosowania Konstytucji.

Art. 8 ust. 2 stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednia stosowalność konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy postawienia Konstytucji są sformułowane w sposób na tyle precyzyjny i jednoznaczny by możliwe było ich odniesienie do Konkretnych sytuacji zachodzących w rzeczywistości prawnej, podmiot stosujący prawo powinien oprzeć swe działania ( rozstrzygnięcia) bezpośrednio na takim postanowieniu konstytucyjnym, a dopiero w drugiej kolejności powinien powołać odpowiednie postanowienia ustaw zwykłych. Przy takiej koncepcji Konstytucja znajdować może ciągłe zastosowanie w działalności wszystkich organów władzy publicznej, a podstawowa rola w tym musi przypaść sądom. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji sprawdza się do przyjęcia normy konstytucyjnej jako zasadniczej podstawy orzeczenia.

Konstytucja jest prawem najwyższym. Jest to prawo bezpośrednio stosowane. Nad Konstytucją nie może stać żadne inne prawo i nie może być sytuacji, aby nad Konstytucją stawiać jakiekolwiek inne prawa i zasady.

W Konstytucji z 1997r. sa takie przepisy, które przewidują konieczność wydawania ustawy. Przykładem przepisów Konstytucji bezpośrednio działających czyli bezpośrednio obowiązujących sa np.;

  • dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

Podobne prace

Do góry