Ocena brak

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011

Charakterystyka

BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych pracy|warunków pracy.


BHP a ergonomia

Działem powiązanym ściśle z bhp, jest ergonomia warunków pracy. Polega ona na zapewnieniu pracownikowi wygodnych i komfortowych warunków gwarantujących jednocześnie niezawodność jego pracy. Zajmuje się m.in. pomiarami wysiłku i fizyczna organizmu|wydolności fizycznej oraz szacowaniem stopnia fizyczne|obciążenia fizycznego i psychiczne|psychicznego pracownika różnymi formami pracy i poszczególnymi czynnościami. Służy do rozwiązywania problemów związanych z doborem odpowiednich warunków pracy zapewniających jak największą wydajność np. wybór odpowiedniego oświetlenia, mikroklimatu czy sposobów eliminacji hałasu i wibracji.Zadania służb BHP

Ważnym czynnikiem wpływającym na pracy jest to, czy zarówno pracodawca, jak i pracownik dbają o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy. Pierwszy element jest ściśle związany z profilaktyką zawodowe|chorób zawodowych. Głównym celem higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków pracy i dążenie do jej minimalizacji we wszystkich możliwych przypadkach. Aby było to możliwe należy rozpoznać wszelkie szkodliwe czynniki, określić stopień ich natężenie i wskazać działania prowadzące do ograniczenia wynikającego z nich zagrożenia.


Drugim ważnym elementem jest bezpieczeństwo pracy, które polega na zapobieganiu przy pracy|wypadkom lub innym sytuacjom, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na takie obszary jak:

Równie ważne jest przestrzeganie kilku podanych niżej zasad:

  • opracowanie programu organizacji bezpiecznej pracy,
  • wyeliminowanie przestojów w czasie pracy,
  • usprawnienie wewnętrzny|transportu między stanowiskami,
  • odpowiednie zorganizowanie obsługi eksploatacyjnej stanowisk,
  • zoptymalizowanie wykorzystania pracy|czasu pracy,
  • dążenie do jak najmniejszej uciążliwości pracy zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  • dążenie do jak najlepszego wykorzystania środków ochrony osobistej.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na podnoszenie bezpieczeństwa pracy jest organizowanie jakości|audytów. Powinny one być dostosowane do charakteru i potrzeb danej jednostki organizacyjnej. Regularnie przeprowadzane mogą pomóc w wykryciu wszelkich niedoskonałości i czynników mogących prowadzić do zagrożenia oraz odpowiednio wczesnej ich eliminacji. Mogą również przyczynić się do wzrostu zainteresowania samych pracowników problemami bezpieczeństwa i uświadomienia im jak ważne jest przestrzeganie wszelkiego rodzaju przepisów. Każdy pracownik powinien czuć się zobowiązany do dbania

o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i swoich współpracowników.


Autor: Joanna Grych
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry