Ocena brak

BEYZYM JAN SJ

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

ur. 15 V 1850 w Beyzymach Wielkich
(na Wołyniu), zm. 2 X 1912 w Ambatuwuri k. Marany (Republika
Malgaska), Misjonarz trędowatych.

Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych ;
gimnazjum ukończył w Kijowie; 1872 wstąpił do zakonu w Starej
Wsi, gdzie 1874 złożył pierwsze śluby zak. i 1874-77 uzupełniał
wykształcenie human, i studiował filozofię;

1878 był
wychowawcą w jez. konwikcie w Tarnopolu, a 1879-81 studiował
teologię w Krakowie i przyjął święcenia kapł.; nast. był
znowu wychowawcą w Tarnopolu, a od 1887 w Chyrowie,
gdzie opiekował się lecznicą zakładową;

od 1899 poświęcił się
pracy wśród trędowatych na Madagaskarze, najpierw w bardzo
trudnych warunkach w państw. leprozorium w Ambahiwuraka k. Tananariwy, a od 1902 w krainie Betsileo w Ambatuwuri, gdzie
za ofiary zebrane w Polsce wybudował szpital (ukończony 1911)
dla ok. 200 trędowatych; kierował nim aż do śmierci.

Pozostawił
listy pisane do wielu osób w kraju, głównie do red. „Misji
Katolickich", ks. M. Czermińskiego, który wiele z nich opublikował
w czasopiśmie i w wyd. książkowym pt. O. Jan B. TJ
i trędowaci na Madagaskarze (Kr 1900,1927s, ostatnie wyd. pt. Listy o. Jana B. TJ, apostola trędowatych na Madagaskarze);

charakteryzuje w nich B. klimat i geogr. położenie Madagaskaru
oraz warunki życia i zwyczaje trędowatych; zawierają one
także prośby i apele do społeczeństwa pol. o jałmużny dla trędowatych; z listów przebija pogodne usposobienie B. oraz wielka
ufność w pomoc NMP.

Znaczna część korespondencji znajduje
się w Archiwum Prowincji Małopolskiej jezuitów w Krakowie.
Pod koniec życia B. wyraził gotowość podjęcia duszpasterstwa
wśród zarażonych trądem katorżników na Sachalinie;
zmarł zarażony trądem. B. jest bohaterem powieści T. Weyssenhoff
Ojczyzna z wyboru (Wwa 1966,1974).

 

M. Czermiński, Ks. Jan B. TJ, ofiara miłości, Kr 1913,19222; L. Derville,
Ze wspomnień o Ojcu Janie B., PP 50(1933) 93-100; M. Pelczar, PSB II 1-2; S. Nawrocki, Miłosierne epos polskiego Cyda, PP 216(1937) 53-65; F. Bargiel, Polski apostoł trędowatych, ks. Jan B. TJ, Tygodnik Powszechny 12(1958) nr 15; tenże, W służbie Królowej Polski wśród trędowatych, HD 27 (1958) 342-349; Cz. Drążek, Posługacz trędowatych. Tygodnik Powszechny 16(1962) nr 44; tenże, Jan B., w: W. Padacz, Z polskiej gleby, Kr 1972, 462-472; tenże. Listy ojca Jana B. SJ, Znak 27(1975) 1040-1070.

Podobne prace

Do góry