Ocena brak

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Pap. wspólnota mis., składająca się z kapłanów i braci, mająca
za cel kształcenie duchowieństwa tubylczego dla duszpasterstwa
mis.; podlega jurysdykcji Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

Wspólnotę B. założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)
P. ->Bondolfi; powstała ona w wyniku reorganizacji Szkoły
Apost., istniejącej tam od 1895, którą powołał Peter Barralla
dla kształcenia misjonarzy i ubogiego kleru diec.;

członkowie
B. składają przyrzeczenie zachowywania 3 rad ewangelicznych
i prowadzenia działalności mis.; duchowość swoją kształtują
zgodnie z ideą dziecięctwa Chrystusa z Betlejem, szczególnie
akcentując prostotę i akceptację wszystkich sytuacji i wydarzeń
życiowych jako pochodzących od Boga.

Konstytucje B. zostały
zatwierdzone przez Stolicę Apost. 4 III 1936; najwyższą władzę
w B. sprawuje przełożony gen. wraz z 4 asystentami gen., wybieranymi przez kapitułę gen.; 1924-54 B. prowadziło działalność
mis. w Chinach (w prow. Hejlungciang, gdzie 1931 powstała
prefektura apost. Cicihar, i od 1946 w Pekinie);

od 1938 misjonarze
B. pracują w pd. Rodezji, od 1948 w Japonii, od 1953
w Kolumbii i na Tajwanie, a także w Stanach Zjedn. (stan Kolorado);
od 1950 w Cheyenne Wells i od 1955 w Denver; w Szwajcarii
B. prowadzi gimnazjum (w Immensee), niższe seminarium
duch. w Rebstein k. Sankt Gallen i Fryburgu oraz seminarium
rrtls. w Schöneck;

od 1895 wydaje miesięcznik mis. „Bethléem"
(od 1950 „Bethlehem") oraz od 1922 Bethlehem Kalender;
1973 B. miało 9 domów (główny w Immensee) i liczyło 395
członków, w tym 299 kapłanów.

 

A. Rust, Dle Bethlehem-Missionare Immensee, Fri 1961; A.J. Borer, NCE II 374; AnPont 1973; J. Friemel, Die Gründung der Missionsgesellschaft B. (Immensee 1921J auf dem Hintergrund der Missionsbewegung in der Schweiz in den Nachkriegsjahren 1918-1923, NZM 31 (1975) 41-66.

Podobne prace

Do góry