Ocena brak

BESANT ANNIE

Autor /Soter Dodano /07.06.2012

ur. 1 X 1847 w Londynie, zm. 20 IX 1933 w Adyar k. Madrasu, Działaczka polit.-społ., teozofka.

W 1874-78 związana była z ruchem wolnomyślicielskim (National
Secular Society) i socialist. (Fabian Society, Social Democratic
Federation); propagowała ateizm i neomaltuzjanizm.

Pod wpływem H.P. Bławatskiej stała się zwolenniczką okultyzmu i ->teozofii; 1889 wstąpiła do Tow. Teozoficznego,
a od 1907 do śmierci była jego przewodniczącą, zdobywając
wielki wpływ i wielu zwolenników; wpływ ten osłabł, gdy 1909
zaczęła głosić, że Jiddu Krishnamurti jest wcieleniem bóstwa
i mesjaszem; doprowadziło to do rozłamu w organizacji. Redagowała
wiele czasopism teozoficznych.

Napisała m.in. Esoteric
Christianity (Lo 1901), An Autobiography (Lo 1893, 19203),
Karma (Lo 1895,Wwa 1936), Dharma (Lo 1899,Wwa 1937),
Thought-Power (Lo 1901 ; Potęga myśli, Wwa 1932), 77te Ancient
Wisdom (Lo 1897).

W 1893 osiadła na stałe w Indiach, gdzie
brała żywy udział w życiu społ.-polit. ; 1898 założyła w Waranasi
Centr. Kolegium Hinduskie dla propagowania nar. kultury
ind., a 1913 — Home Rule League for India dla rozwijania
świadomości nar.; jej wpływ polit, był krótkotrwały.

 

V. Bestermann, Bibliography of Annie B., Lo 1924; A.H. Nethercot, The
First Five Lives of Annie B., Ch 1960; P. Siwek, Wieczory paryskie, Pz 1960, Lo 19652 , 336-341; Theosofia en de theosofische Vereniging Adyar, India, A 1960; P. Siwek, Eresie e superstizioni, R 1963, 215-218, 234-242.

Podobne prace

Do góry