Ocena brak

BERSANO BEGEY MARINA

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BERSANO BEGEY MARINA, ur. 29 IX 1907 w Casale Monferrato,
wnuczka A. Begeya, córka Marii, polonistka włoska.
Studiowała na UJ. W 1931 uzyskała doktorat - pierwszy
z filologii pol. na uniw. w Turynie (rozprawa o roli Rzymu
w twórczości pol. romantyków, zwł. Z. Krasińskiego); 1935-39
i 1964-74 prof. literatury pol. na tymże uniwersytecie. Po
rodzicach objęła kierownictwo Instytutu Kultury Pol. w Turynie,
będąc jednocześnie (do 1972) dyr. Biblioteki Król,, której
przekazała gromadzone przez rodzinę tzw. Archiwum Sprawy;
część zbiorów towianistycznych ofiarowała 1974 Muzeum Literatury
w Warszawie. Wraz z matką, Marią B. B. opracowała
antologię współcz. liryki pol. (1933) oraz bibliografię wł.
poloników z 1. 1799-1948 (1949). Autorka pierwszej historii
literatury pol. w języku wł. (Storia delia letteratura polacca
1953, wyd. rozsz. 1957 i 1968). Dorobek B. B. obejmuje pracę
źródłową o powieściach pd.słow. T. T. Jeża (Kr. 1935 - w języku
pol.), antologię Lepiu bellepagine delia letteratura polacca
(1965) - przedstawiającą poetów od K. Janickiego do współczesności
i fragmenty prozy, ponadto liczne szkice, m. in.
o recepcji H. Sienkiewicza we Włoszech, o działalności T.
Lenartowicza (1956). Ogłosiła korespondencję M. Konopnickiej
z A. Begeyem (1954). W Teatro religioso del Medioevo
fuori Italia (1949) zamieściła przekład i oprać. kryt. bezimiennych
tekstów staropol., m. in. Rozmowy Mistrza ze Śmiercią
oraz Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja
z Wilkowiecka. Otrzymała odznakę „Zasłużony dla
kultury polskiej" (1975) oraz nagrodę Pól. Ośrodka SEC (1979).


Roman Pollak

Podobne prace

Do góry