Ocena brak

BERNARDONI JAN MARIA SJ

Autor /Soter Dodano /06.06.2012

ur. ok. 1541 w Cagno (pn. Włochy), zm. 20 XI 1605 w Krakowie, Architekt.

Murarz z zawodu, do zak. wstąpił 1564 w Rzymie; od 1577
pracował na Sardynii, gdzie wykonał projekty kolegiów jez.
w Sassari, Cagliari i Busachi; 1583 przybył do Polski i w Poznaniu
sporządził (prawdopodobnie nie zrealizowany) projekt
kolegium i kościoła;

1583-86 w Lublinie przebudował kamienicę
Andrzeja Tęczyńskiego na kolegium, nakreślił plan tymczasowej
kaplicy, 1586 plan kościoła (obecnej katedry) i zaczął zakładać
fundamenty pod kościół; w Nieświeżu w ciągu 13 lat (od 1586)
zbudował kościół Bożego Ciała i kolegium jez. ;

nie jest pewne,
czy B. budował zamek nieświeski; prawdopodobnie przed 1586
przygotował projekty kościoła i kolegium jez. w Kaliszu ; wykonał
również plan odbudowy spalonego 1586 kościoła Brygidek
w Gdańsku (odbudowanego 1602);

1599 objął w Krakowie
kierownictwo budowy kościoła św. Piotra i Pawła, rozpoczętej
przez J. Brizia SJ; w międzyczasie wykonał projekt klasztoru
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. B. był jednym
z pierwszych przedstawicieli architektury barokowej w Polsce.

 

Amarne litterae Societatis Jesu 1605, Duaci 1618, 881; J. Wielewicki,
Dziennik spraw domu zakonnego oo. jezuitów u św. Barbary w Krakowie, Kr 1881, I 101,268; Zaleski IV cz. 1 i 2 (passim); S. Bednarski, PSB I 461-462; Łoza 27; P. Pirri, Giovanni Tristano e i primordi della architettura gesuitica, R 1955, 195-202,258-263; J. Lepiarczyk, DBI IX 316; B. Natoński, Geneza i budowa katedry lubelskiej 1580-1625, NP 27(1967) 79-86; M. Scaduto, Catalogo dei gesuiti d'Italia 1540-1565, R 1968, 15; SJA 83-84.

Podobne prace

Do góry