Ocena brak

BERNARD z LUKSEMBURGA OP

Autor /Soter Dodano /06.06.2012

ur. w 2. poł. XV w. w Strassen k. Luksemburga, zm. 6 X 1535 w Kolonii, Teolog.

Od 1482 studiował na uniw. w Kolonii, gdzie wstąpił do zakonu;
teologię ukończył w Lowanium; od 1505 był przełożonym
studium w klasztorze kolońskim, a od 1507 regensem studium
w Lowanium;

1512 uzyskał doktorat z teologii na uniw.
w Kolonii; był zamieszany w spór J. Reuchlina z uniw.
w Erfurcie; od 1516 należał do rady uniw. w Kolonii, oddając
się równocześnie kaznodziejstwu i propagując kult MB, m.in.
praktykę różańca; 1520 gen. prokurator zakonu Hieronim
de Peñafiel zezwolił mu na publikowanie dzieł przeciw M.
Lutrowi;

B. wydał wtedy Catalogus haereticorum (Kö 1522,
15375), z którego korzystano później przy układaniu -> indeksu
ksiąg zakazanych; pozostawił także inne traktaty teol., m.in.
o konieczności soboru powsz. Concilium generale malignantium
cum digressionibus pro concilio generali orthodoxorum militantium
(Kö 1528) oraz liczne kazania; był inkwizytorem dla diec.
kolońskiej, mogunckiej i trewirskiej.

 

Quétif II 93,828; N. Paulus, B. von Luxemburg, Der Katholik 16(1897)
166-171; tenże. Die deutschen Dominikaner im Kampf gegen Luther, Fr 1903, 106-110; G. Gieraths, LThK II 245.

Podobne prace

Do góry