Ocena brak

BERNARD GUIDONIS, Gui OP bp.

Autor /Soter Dodano /06.06.2012

ur. 1260 w Royere l'Abeille (Limousin), zm. 30 XII 1331 w Lauroux, Historyk, inkwizytor.

W 1279 wstąpił do zakonu; był prof, teologii oraz przeorem
klasztorów w Carcassonne (1298), Castres (1302), Limoges
(1303), nast. definitorem kapituły prow, tuluzańskiej i 1308
kapituły gen.;

1307-24 jako inkwizytor prow, tuluzańskiej
przyczynił się do całkowitej likwidacji herezji -» katarów;
1317-18 był legatem pap. w sprawach pokoju w Lombardii,
Toskanii i Flandrii; 1323 został bpem w Túy; z powodu nieznajomości
języka hiszp. przeniesiony został 1324 do Lodève
(Langwedocja).

Był jednym z najwybitniejszych historyków
domin, w średniowieczu, napisał ponad 30 dzieł zawierających
szczegółowy, niekiedy jedyny, opis wydarzeń, instytucji, obyczajów,
wierzeń, poglądów nauk. swojego czasu (odpisy jego dzieł
znane były w XV w. dominikanom krak.).

Do najważniejszych
należą Practica inquisitionis haereíicae pravitatis (wyd. C.
Douais, P 1886 oraz częściowo G. Mollat, P 1926-27), stanowiąca
swego rodzaju podręcznik dla inkwizytorów i cenne
źródło do poznania średniow. herezji; Liber sententiarum
inquisitionis tolosanae (wyd. P. Limborch, Historia inquisitionis,
A 1692), zawierająca chronologicznie ułożone akta prowadzonych
przez B. procesów i wydanych w latach 1307-23 wyroków;

Historia fundationis conventuum Ordinis Praedicatorum
(wyd. J. Quétif, J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum I),
zawierająca m.in. wykaz klasztorów prow, polskiej (36 męskich
i 2 żeńskie) oraz wzmiankę o kulcie św. Jacka Odrowąża;

Tractatus de quattuor in quibus Deus OP insigniva (wyd. T.
Kaeppeli, MOP XXII), zawierający katalogi męczenników,
pisarzy, papieży, kardynałów, bpów, magistrów teologii, kaznodziejów domin, do 1287; Acta capitulorum generalium 1220-
-1315 (wyd. B.M. Reichert, MOP III), zawierające m.in. uchwały
odnoszące się do dominikanów pol.; B. pisał nadto dzieła
o treści hagiograficznej.

 

Quétif I 576-580; L. Delisle, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, P 1879, XXVII 2, 169-455; Hurter II 574; A. Thomas, HistLitFr XXXV 139-233; G. Mollat, DHGE VIII 677-681.

Podobne prace

Do góry