Ocena brak

BERNARD abp.

Autor /Soter Dodano /06.06.2012

zm. ok. 1390. Był prawdopodobnie franciszkaninem;
abpstwo halickie objął ok. 1381 zapewne dzięki
protekcji księcia opolskiego Władysława, który chciał przenieść
siedzibę metropolii z Halicza do Lwowa;

rezydował, podobnie
jak jego poprzednik Maciej (1375-80), nie w Haliczu, lecz we
Lwowie i Kąkolnikach; w swej działalności opierał się na dominikanach i franciszkanach.

Spory, które prowadził, oraz częsta
jego nieobecność hamowały rozwój życia rei. w metropolii;
1390 za uchylenie się od terminów sądowych w sporze z miastem
Lwowem został przez mediatorów pap. wyklęty i zawieszony
w urzędzie.

 

W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, Lw 1904, 308-311; tenże. PSB I 458.

Podobne prace

Do góry