Ocena brak

BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r. wice­prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeń-ców wojennych. W lutym 1945 r. zwrócił się do niego Reichsfuhrer SS Heinrich * Himmler prosząc, aby podjął się pośrednictwa w negocja-cjach między nim a aliantami zacho­dnimi. Bernadotte zgodził się w za-mian za zwolnienie duńskich i nor-weskich więźniów politycznych z obozu Sachsenhausen. 24 kwietnia Himmler ponownie zaproponował mu pośrednictwo w negocjacjach na temat kapitulacji wojsk niemiec­kich na froncie zachodnim. Ceną, jaką za swój udział w kontaktach wyznaczył Bernadotte, było zwol­nienie 20-30 tys. więźniów z obo­zów koncentracyjnych, w tym 5 tys. Polek z obozu Ravensbriick. Himm­ler zaakceptował to żądanie, gdyż zależało mu na poprawieniu opinii, jaką miał u aliantów. Propozycje rokowań zostały odrzucone. W 1946 r. Bernadotte stanął na czele Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. W 1948 r. uczestniczył jako mediator w rokowaniach mię­dzy Izraelem a Arabami. Zginął za­mordowany przez żydowskiego nacjonalistę.

Podobne prace

Do góry