Ocena brak

BERNACKI LUDWIK

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BERNACKI LUDWIK, ur. 12 VI 1882 w Jaworowie, zm. 19 IX
1939 we Lwowie, historyk literatury i teatru, bibliograf i bibliofil.
Wychowanek Uniw. Lwow., od 1906 pracował w —> Ossolineum,
1918-39 jako dyrektor. Pomnożył i unowocześnił zbiory
bibliot. Zakładu, gł. w dziedzinie piśmiennictwa humanist.,
zwł. slawistyki, rozwinął też wielostronną działalność edytorską
(m. in. 1933 przejął od Krak. Spółki Wydawn. serię —>
Biblioteka Narodowa). W 1919 habilitowany na UJ, od 1915
czł. TNW, od 1920 TN Lw., od 1920 PAU, 1908-11 i 1933-37
red. —> „Pamiętnika Literackiego". Badacz dawnego piśmiennictwa
pol., wydawał jego zabytki, często w postaci podobizn
fototypicznych. Ogłosił Marchołta Jana z Koszyczek (1913),
dochowane fragmenty Raju dusznego Biernata z Lublina (w
monografii Pierwsza książka polska 1918, której tytułowej
tezy nie potwierdziły jednak późniejsze badania), Biblię szarospatacką (1930), Psałterz floriański (1939), zakupiony dzięki
jego staraniom do Polski; ponadto dzieła literatury barokowej
(Z chłopa król P. Baryki 1904) i stanisławowskiej (Satyry i listy
L Krasickiego 1908, Sarmatyzm F. Zabłockiego 1928). Zgromadził
unikatowe materiały źródłowe, częśc. wydane (fundamentalne
dzieło Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t.
1-2 1925, wznów, fotooffset. 1979), częśc. przejęte pośmiertnie
przez Ossolineum (51 tek) i udostępnione w późniejszych
pracach edytorskich, gł. z zakresu dramatu staropol. (antologia
J. Lewańskiego 1959-61) i literatury oświecenia (np. edycja
korespondencji I. Krasickiego pod red. T. Mikulskiego 1958,
podobnie A. Naruszewicza 1959).


SPKP (W. Olszewicz); J. KRZYŻANOWSKI L.B., „Pam. Lit." 1946
z. 1/2; J. LEWAŃSKI „Corpus dramatum ", niedopełnione dzieło L.B.,
Ze Skarbca Kultury 3 (1953) z. 2; J. KRZYŻANOWSKI L.B., „Pam.
Lit." 1962 z. 3; W. OLSZEWICZ L.B., Roczn. Bibliot. 7 (1963) z. 1/2; K.
KORZON L.B. Bibliolog i edytor, Wr. 1974. Jan Wojnowski

Podobne prace

Do góry