Ocena brak

BERG NIKOŁAJ WASILIEWICZ

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BERG NIKOŁAJ WASILIEWICZ, ur. 24 III (5 IV) 1823
w Moskwie, zm. 16 (28) VI 1884 w Warszawie, ros. poeta
i publicysta, tłumacz poezji polskiej. Po przerwaniu studiów
uniw. w Moskwie ogłaszał wiersze i współpracował z czas.
„Moskwitianin". Jako tłumacz wziął udział w działaniach
wojennych w Sewastopolu (1854-55), nast. był korespondentem
czasopism ros. we Włoszech, Egipcie i Polsce. Od 1868 do
końca życia lektor języka i literatury ros. na ros. UW; 1874-77
red. gazety „Warszawskij dniewnik ". Najważniejszą częścią
jego dorobku pisarskiego są przekłady, gł. z języków słowiańskich.
B. jest tłumaczem Pana Tadeusza Mickiewicza (ogł.
częściami od 1873 w „Otieczestwiennych zapiskach", wyd. os.
1875). Wśród licznych korespondencji z podróży, wspomnień,
art. i prac hist. na uwagę zasługują Zapiski o polskich zagoworach
i wosstanijach posle 1831 goda( 1873, wyd. poszerzone pt.
Zapiski N.W.B. o polskich zagoworach i wosstanijach 1863-64,
Poz. t. 1-4 1883-1885), przekł. pol. pt. Pamiętniki o polskich
spiskach i powstaniach 1831-1862 (1880, wyd. nast. 1894) oraz
Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku (t. 1-3 1898-99,
wyd. nast. cz. 1-101906). Prowadził ożywioną korespondencję
z J.I. Kraszewskim, utrzymywał stosunki z A.E. Odyńcem.


M. JAKÓBIEC Kartka z dziejów rosyjskiego przekładu ,,Pana
Tadeusza ",. „Zesz. Wrocł." 1950 nr 1. Ryszard Lużny

Podobne prace

Do góry