Ocena brak

BENGALU WOJNA Z MOGOŁAMI 1749.

Autor /barbarah Dodano /30.07.2012

Po

najeździe Persów na stolicę Mogołów Delhi w 1739 (patrz perski najazd na indie mogołów 1738-1739) imperium Mogołów sta­ło się pionkiem w ręku Marathów, potęż­nego ludu hinduskiego przeciwstawiającego się panowaniu Mogołów, oraz wszystkich innych, którzy pragnęli wykorzystać okazję. Pewien awanturnik, Aliwardi Chan (1676--1756), przejął władzę w Bengalu i unie­zależnił ten region od Mogołów. Aliwardi Chan uzyskał bogactwo popierając działal­ność Portugalczyków wzdłuż rzeki Hugli i przedsięwzięcia Brytyjczyków w okolicach Kalkuty. Jedyną groźbę stanowili dla niego Marathowie, zwłaszcza że peszwa (premier) Marathów, Baladźi Rao (wzmian. 1740--1761), zaczął ekspansję na wschód, przejął należący do państwa Mogołów region Bun-delkhan (środkowe Indie) i zagroził Orisie, która wówczas podlegała Bengalowi. Baladźi Rao miał kłopoty ze swoimi generałami, między innymi z Raghunathem Rao z dy­nastii Bhonsle, który na własną rękę po­prowadził wyprawę Marathów na Orisę

 1. i działaniami w pobliżu Kalkuty

 2. zmusił Brytyjczyków do kopania
  słynnego „okopu Marathów". Baladźi Rao
  rozkazał, by Raghunath Rao oddał mu część
  łupów z Orisy, ale Raghunath odmówił.
  Później, na prośbę Delhi, Baladźi Rao stanął
  po stronie Aliwardi Chana i rozkazał woj­
  skom podjąć działania przeciw Raghunat-
  howi, który wycofywał się przez pół Indii
  aż do Nagpuru (1742). Inne niezdyscyp­
  linowane oddziały Marathów nękały Bengal
  aż do śmierci Aliwardi Chana. Następnie
  Brytyjczycy zwyciężyli Bengalczyków w bit­
  wie pod Plassey (23 czerwca 1757) i przejęli
  władzę nad Kalkutą. Imperium Mogołów
  bezpowrotnie utraciło Bengal. 

Podobne prace

Do góry