Ocena brak

BENEDYKT z POZNANIA

Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012

zm. między 1522 a 1527,
Kronikarz z zakonu kanoników regularnych laterańskich. Przez
10 lat był prob, w Kotłowie (diec. poznańska), później we Wrocławiu
przy kościele Św. Ducha.

Z powodu zainteresowań hist, zaniedbał zarząd powierzonej
mu fundacji. Dzieje Śląska od 1242 opisał w Cronica ducum
Silesie corrugata ex quodam libro monasterii Canonicorum Regularium
sanctae Mariae in Glatz pragensis dioecesis (1518);

jej tekst wydano w przypisach do Chronica principum Poloniae
(MPH III 489-576), na której w zasadzie oparł B. swe relacje,
wykorzystując jednocześnie Kromkę J. Długosza oraz inne (dziś
zaginione) źródła; nadto napisał Historia sancti Adalberti episcopi
pragensis (1518) oraz Vita divi Presulis Cracoviensis Stanislai
(1520).

Zdaniem A. Mosbacha B. jest także autorem Historia
sive cronica Petri comitis ex Dacia septuaginta septem
ecclesiarum fundatoris oraz Historia sive Cronica Petri Wlascidis
aut Wlaszczyk sive uti olii Wlast, comitis de Ksansch ad
differentiam Petri Daci comitis Skrynensis ipsius contemporanei
(rpsBUWr IV F 188).

Podwojenie postaci Piotra przyjął B.
za Długoszem, od którego także zaczerpnął poważną część
wątku; M. Plezia za źródło śląskich motywów w opowiadaniu
B. uważa Kronikę o Piotrze Wlaście (nieznanego autora), choć
nie wyklucza, że B. mógł znać także dawny poemat o tragicznym
losie Piotra (Carmen Mauri). Stanowisko B. jest antyniem.,
charakterystyczne dla duchowieństwa pol. na Śląsku w XVI w.

 

S.B. Klose, Darstellung der Inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jahre 1526, Br 1847, 389-390; A. Mosbach, Piotr syn Włodzimierza stawny dostojnik polski wieku XII i Kronika opowiadająca dzieje Piotrowe, Ostrów 1865; MPH III 427-428,756-758; R. Piłat, Historia literatury polskiej w wiekach średnich, Wwa 1926, I 191-192; W. Ogrodziński, PSB I 427; M. Plezia, Wstęp do ..Cronica Petri comitis Poloniae", MPHn 3, Kr 1951, s. VIII-XXIX; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wr 1964. 168-169.

Podobne prace

Do góry