Ocena brak

Belgia, Holandia i państwa skandynawskie w latach 1848 - 1870

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Sytuacja w Belgii: + rządzili tam Leopold I (1830 – 1865) i Leopold II (1865 – 1909) + w polityce zagranicznej opierali się na Wielkiej Brytanii + po 1848 weszła ona w stadium rewolucji przemysłowej + do 1877 przy władzy utrzymywali się liberałowie.

Sytuacja w Holandii: + rządził tam Wilhelm III (1849 – 1890) + przy władzy byli również liberałowie + od 1839 z Holandią było połączone unią personalną Wielkie Księstwo Luksemburg.

Sytuacja w Szwecji i Norwegii: + miały one charakter rolniczy + 1865 – przeprowadzono reformę parlamentu.

Sytuacja w Danii: + najbardziej zaawansowana gospodarczo z krajów skandynawskich + posiadała ogromną flotę handlową + wojna z Prusami przyczyniła się do wzrostu ruchu skandynawizmu, czyli współdziałania państw skandynawskich + w Danii chłopi stali na bardzo wysokim poziomie intelektualnym z powodu tworzenia od 1844 uniwersytetów ludowych.

Podobne prace

Do góry